Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Виникнення та розвиток грошових відносин


Тема 6. Гроші

Контрольні завдання

Визначте єдино правильну відповідь

5.1. Натуральне виробництво – це виробництво:

а) призначене для задоволення власних потреб виробника;

б) засноване на суспільному поділі праці;

в) засноване на особистій праці та виготовленні продукції на продаж.

5.2. Властивостями товару є:

а) мінова вартість і вартість;

б) споживна вартість і вартість;

в) мінова вартість і ціна.

5.3. Наявність двох властивостей у товару зумовлена:

а) наявністю у виробника декількох суміжних професій;

б) двоїстим характером праці;

в) участю у створенні товару не лише праці виробника, а й речовини природи.

5.4. На ринку якісно різні товари можуть обмінюватись тому, що:

а) поглиблюється суспільний поділ праці;

б) всі товари є результатом людської праці як такої;

в) існують гроші.

5.5. Існування всередині товарного виробництва двох його основних різновидів: простого і розвинутого (капіталістичного) обумовлене:

а) типом приватної власності на засоби виробництва;

б) рівнем спеціалізації виробництва;

в) кількістю галузей.

Ключові слова: гроші, закон грошового обігу, інфляція, закон вартості.

 

Вартість – це внутрішня властивість товару, формою прояву якої є мінова вартість. Тобто вартість одного товару виражається через вартість іншого товару. Розвинуті товарні відносини застосовують грошову форму вартості. Як же вона виникає?

Історично першою булапроста, одинична або випадкова форма вартості:

1 сокира = 20 кг зерна

Товар який виражає свою вартість по відношенню до другого товару знаходиться у відносній формі вартості (сокира). Інший товар, за допомогою якого виражається вартість першого виступає в ролі еквівалента (зерно).

Внаслідок І суспільного поділу праці (виділення скотарства) в обмін систематично починають надходити одні і ті ж товари, які обмінюються на інші товари. Виникає повна або розгорнута форма вартості:

 

З подальшим поглибленням суспільного поділу праці, зростанням товарного виробництва із маси товарів починає виділятись товар, який стає еквівалентом для усіх інших товарів. Це означало появу загальної форми вартості: 

Спочатку роль загального еквіваленту у різних місцевостях виконували різні товари: хутро, сіль, велика рогата худоба, вівці, рис, тютюн, золото.

З часом роль загального еквіваленту майже повністю закріпилась за золотом і сріблом. Виникла грошова форма вартості:

 

 

Золото не є грошима за своєю природою. Воно стає ним в результаті тривалого історичного процесу розвитку товарного виробництва, обміну і форми вартості, коли людство з поміж маси товарів обрало золото. Це сталося завдяки його природнім властивостям. Золото однорідне, м’яке, ковке, подільне, неокислювальне. Саме головне, золото – досить трудомісткий товар і тому має високу вартість.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Товар і його властивості | Закон грошового обігу та інфляція

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 435; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.