Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сили різання

 

Для того, щоб піддати деформації і зрізати із заготовки шар металу, необхідно затратити певну роботу, що складається із трьох доданків:

, Дж (2.6)

де — загальна кількість витраченої роботи;

— робота, витрачена на пружне деформування металу;

— робота, витрачена на пластичне деформування металу;

— робота, витрачена на подолання сил тертя задніх поверхонь інструменту об поверхню заготовки і стружки об передню поверхню інструменту.

У результаті зрізання шару металу виникають сили нормального тиску й сили тертя, що діють на різець. Сили, що діють на різець, приводять до сил пружного й пластичного деформування металу, які діють нормально до передньої поверхні різця, і силам і , що діють нормально до головної задньої поверхні різця (рис. 2.13, а). Наявність сил і обумовлює виникнення сил тертя:

Т = ( + ), що діє уздовж передньої поверхні різця, і Т' = ( + ), що діє уздовж головної задньої поверхні, де і коефіцієнти тертя.

Зазначену систему сил приводять до однієї сили рівнодіючій силі різання (рис. 2.13, б), точка прикладення А якої знаходиться на робочій частині головного ріжучого леза різця. Величина й точка прикладення рівнодіючої сили різання в процесі обробки не залишаються постійними.

Це пояснюється неоднорідністю структури оброблюваного металу, змінною поверхневою твердістю заготовки, різними умовами утворення наросту, мінливістю перерізу шару, який зрізається, зміною геометрії різального інструменту та іншими факторами. Тому для практичних розрахунків використовуютьне рівнодіючу силу різання , а її складові, які діють по трьом взаємно перпендикулярним напрямкам.

Вертикальна складова сили різання діє в площині різання в напрямку головного руху по осі z. Сила визначає динамічне навантаження механізму коробки швидкостей, по ній розраховують міцність державки різця, визначають обертовий момент на шпинделі верстата, ефективну потужність різання і т.д.

Радіальна складова сили різання діє в горизонтальній площині перпендикулярно до обробленої поверхні заготовки по осі y. По силі визначають величину відтискання різця від заготовки та величину прогину заготовки, що обумовлює точність її обробки.

Рис 2.13. Схема діючих сил на токарський різець

 

Осьова складова сили різання діє уздовж осі заготовки, паралельно напрямку подачі по осі х. По силі розраховують механізми коробки подач і фартуха верстата.

Величина й напрямок рівнодіючої сили визначається як діагональ паралелепіпеда, побудованого на складових силах;

, Н (2.7)

Співвідношення між силами не залишається постійним і залежить від геометрії різальної частини різця, режимів різання, зношування різця, фізико-механічних властивостей оброблюваного металу й умов різання.

На практиці визначають лише значення сили , а величини сил і беруть у частинах від .

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види стружок і їхня усадка | Наріст на різальному інструменті
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4114; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.