Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види стружок і їхня усадка

 

При різанні металів з різними фізико-механічними властивостями утворюються три види стружок: зливна, сколювання й надлому (рис. 2.12, а - в).

Зливна стружка утворюється при різанні пластичних металів і сплавів і являє собою суцільну стрічку із гладкою внутрішньою стороною. Із зовнішньої сторони зливна стружка має слабко виражені пилкоподібні зазубрини.

Стружка сколювання утворюється при обробці металів середньої твердості. Вона має гладку внутрішню сторону, а на зовнішній стороні - яскраво виражені зазубрини. Вона ніби складається з окремих елементів, з'єднаних між собою в стрічку.

Стружка надламу утворюється при обробці крихких металів і складається з окремих елементів, які не пов’язані між собою. Із внутрішньої сторони вона шорстка.

Вид стружки залежить від фізико-механічних властивостей оброблюваного металу, режиму різання, геометрії різального інструменту, мастильно-охолоджувальних речовин, які застосовуються у процесі різання. Вид стружки, що утворюється, впливає на швидкість спрацювання різального інструменту, шорсткість обробленої поверхні, сили різання, конструкцію інструмента (розміри стружкових канавок). Вид стружки (надламу) спрощує або ускладнює (зливна стружка) її відвід із зони різання й транспортування.

 

 

Рис. 2.12. Види стружок:

а — зливна; б — сколювання; в — надламу

 

З точки зору зручності видалення стружки із зони різання і її транспортування, а також запобігання обробленої поверхні від царапання її стружкою, що утворюється, доцільна обробка різанням в умовах утворення стружки надламу. Для одержання стружки надламу (елементної) на різальному інструменті виконують пристрої для завивання стружки а також пристрої для ламання стружки, застосовують переривчастий процес різання, змінюють геометрію різального інструменту й режим різання, а при виготовленні деталей на автоматах часто використовують спеціальні автоматні сталі.

Змінюючи фактори, що впливають на характер утворюваної стружки можна при різанні того самого металу одержати різні види стружок, тому що пластичність і крихкість є не властивостями речовини, а характеризують її стан.

Стружка сколювання зазнає найбільші деформації і на її утворення витрачається більша робота у порівняння з роботою, що витрачається при утворенні зливної стружки й стружки надламу.

Стружка, що утворюється в процесі різання, піддається значній пластичній деформації, одним із проявів якої є її усадка. Усадка полягає в тому, що довжина стружки менше довжини обробленої поверхні, а товщина - більше товщини зрізаного із заготовки шару металу. Ширина стружки практично не змінюється.

Укорочення і потовщення стружки у порівнянні з довжиною та товщиною зрізаного шару називають усадкою стружки, яка характеризується коефіцієнтом усадки К.

Чим пластичніший метал, тим більший коефіцієнт усадки стружки. Для крихких металів К близький до одиниці, для пластичних металів К = 5 – 7. Усадка стружки залежить від фізико-механічних властивостей оброблюваного металу, режиму різання, геометрії інструмента, умов різання і т.д.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кути токарного різця | Сили різання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4877; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.