Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показник за статтю. З отриманих результатів бачимо, що на це запитання чоловіки і жінки відповіли майже однаково , на що вказує співвідношення відсотків

З отриманих результатів бачимо, що на це запитання чоловіки і жінки відповіли майже однаково , на що вказує співвідношення відсотків.

 

 

 

 

 

 

6. Чи збираєтеся Ви йти на вибори до Верховної Ради України?

а) так

б) ні

 

Респондентам ставилося запитання «Чи збираєтеся Ви йти на вибори до Верховної Ради України?». 53,4% всіх опитаних виявили бажання йти на вибори, 23,3% - не збираються йти на вибори і стільки ж - ще не визначилися.

При аналізі за віковими групами були отримані наступні результати: у всіх трьох групах спостерігається висока активність чоловіків: у групі від 18 до 21 року на вибори збирається 61,8%, від 22 до 25 років - 50%, від 26 до 30 років - 92 , 3%. У всіх трьох групах більше небажання йти на вибори проявили жінки.

 

 

7.Спрогнозуйте прозорість майбутніх виборів до верховної ради?

а) результати будуть сфабриковані

б) вибори будуть чесними

в) це формальність

У дослідженні респондентам також було запропоновано спрогнозувати прозорість майбутніх виборів до Верховної Ради. З числа опитаних 7 вважають, що результати виборів відомі наперед; 10оптимістично налаштовані і все-таки вірять, що все відбуватиметься «по-чесному»; 3 особи опитаних вважають, що вибори – не більше, ніж формальний спосіб масового обману.

 

 

 

 

Висновки :

Таким чином , врезультаті незалежного студентського соціологічного дослідження, метою якого було розкриття та дослідження такої проблем як: Рівень політичної культури молоді в Україні,зокрема місті Київ.

На основі отриманих даних ми дійшли висновків , що :

1. В державі склалася неоднорідна ситуація , щодо визнання української мови рідною для більшої частини населення. Причиною таких результатів , як пасивна культурно – мовна політика держави, та політичної влади, втручання інших держав в культурно – історичний розвиток України , а також послаблення національної свідомості та небажання ідентифікувати себе з Україною , що є найприкрішою річчю. Шляхами подолання цих негативних явищ є :

а) проведення культурно – ідеологічних реформ ( спрямованих на заохочення та пропагування української мови.

б) пропагування власних культурних норм, традицій , цінностей , а не запозичати їх за кордоном .

2. Яскравою особливістю сьогодення в світовій практиці стало укладання шлюбів між представниками інших рас . Не можна сказати однозначно , що це явище є негативним тому , що в наш час в період глобалізаційних процесів це явище стає нормою , в свою чергу це питання не обменуло і Україну. Але все ж таки більшість респондентів поставилися негативно до укладання шлюбу з громадянином іншої раси .

3. Продовжуючи лінію формування національної свідомості та побудови українського світогляду не хотілось би обминати проблему національного виробника. На дане питання більшість респондентів відповіли ,що вони користуються товарами різних виробників. Причинами даної проблеми є неможливість національного виробника конкурувати з імпортними товарами та послугами, та недостатнє забезпечення державою національного виробника , надмірні податки , нерентабельність виробництва , та прийняття некоректних нормативних актів . Шляхи подолання – унормовані податки , виплата дотацій , прийняття адекватних політичних та економічних рішень та стимулювання національного виробника , накладення оподаткування на імпортні товари низької якості .

4. Отримана інформація , щодо четвертого питання , яке стосувалося іміграції громадян україни за межі нашої держави, було отримано неоднорідні результати :

а) Представники східних та північних областей України більш схильні до еміграції , це викликано тим , що в цих регіонах більш складна соціально - економічна та демографічна ситуація .

б) На противагу західні та центральні регіони відрізняються більш стабільною економічною, соціальною , демографічною ситуацією , що було викликано їхнім культурно – історичним розвитком та притаманним західно європейським індивідуалізмом .

Шляхи подолання - підвищення рівня життя через запровадження дієвих економічних реформ, політика регіонального розвитку, створення належних умов життя та праці громадянам нашої країни .

5. Більшість молоді вважають себе частиною політичного життя нашої країни,але починають розчаровуватись політичними реаліями які є на сучасному етапі.

6. Більше половини молодого покоління збирається йти на найближчі вибори до Верховної Ради,але ця тенденція змінюється в гіршу сторону. Так чверть респондентів проігнорує вибори взагалі,а чверть поки шо,не вирішили. Чомусь жіноча частка байдужих ,виявилась більшою ніж чоловіча.

7. Половина населення ,ще надіється на прозорість та чесність виборів,хоча й 30% розчаровані і вважають ,що правлячий режим зроби все ,щоб сфабрикувати результати.20% вважають вибори для даної політичної релії формальністю.

Осмислюючи процеси формування політичної культури молоді, її ролі в сучасній Україні, слід зазначити, що молодь - це не тільки потенціал змін, але і можливий чинник політичної нестабільності. Сьогоднішнє соціально-економічний стан України зумовлює гостроту низки проблем у сфері соціально-політичної свідомості молоді. Політика не є пріоритетною сферою інтересів сьогоднішньої молоді, її інтерес до неї обумовлений, в основному, отриманням інформації. Реальна залученість у політичні процеси як на рівні України, так і на рівні Київського регіону достатньо низька. В умовах економічної та соціальної нестабільності основний вид діяльності, яким молодь воліє займатися і який поглинає практично весь час молодих людей - це заробляння грошей.

Для залучення молоді в політичну діяльність, формування у неї активної громадянської позиції потрібно вдосконалення всієї системи державної молодіжної політики, вирішення основних проблем розвитку українського суспільства. Крім цього необхідним є прийняття заходів виховного характеру, внаслідок яких має сформуватися новий механізм мотиваційних установок, стимулюючий включення молоді в суспільно-значиму діяльність, здатну сформувати у молоді відповідальність за суспільство, державу і власне майбутнє.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Показник за статтю | Эффекты, вызванные повышением активности симпатического отдела

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 262; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.