Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Показник за статтю


Анкета

План

І. Теоритична частина

1. Опис проблемної ситуації

2. Мета дослідження

3. Завдання дослідження

4. Розрахунок вибіркової сукупності

І І. Процедурна частина

2. Аналіз анкет та результати анкетування

ІІІ. Висновки

 

 

1.Опис проблемної ситуації

Незабаром ми будемо святкувати ХХ річницю з дня незалежності України. За цей час в нашій країні відбулося багато різноманітних змін ,як позитивних,так і негативних , а також залишилося багато невирішених проблем. Зокрема , побудова демократії яка викликала глибоку політичну та економічну кризу, соціальну нестабільність та пробудила численну низку соціальних та етнополітичних проблем. Внаслідок чого дане соціологічне опитування має соціологічний та етнополітичний характер.

Мета : метою даного дослідження є розкриття та дослідження проблеми політичної активності сучасної молоді.

 

Завдання дослідження

Завданням соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного опитування зібрати інформацію про особливості національної свідомості, рівня політичної культури,пересічної молодої людини з’ясувати причини розповсюдження , та шляхи вирішення даної проблеми.

Предметом даного соціологічного опитування -є перевірка рівню політичної культури та національної свідомості молоді нашої країни.

Об’єктом даного дослідження – є молодь міста Київ.

Спосіб збору інформації

Своє дослідження ми проводили за допомогою соціологічного опитування методом анкетування пересічного громадянина , віком від 18 до 30 років , 10 осіб жіночої та 10 осіб чоловічої статі, з різних регіонів України.

 

1.Чи вважаєте рідною українську мову ?

а) так

б) ні

 

З отриманих результатів бачимо, що на перше запитання чоловіки і жінки переважно відповіли варіантом «а»(16 осіб,63% респондентів,напротивагу 4 особам 37% опитуваних). Тобто, більшість громадян нашої країни розмовляє українською мовою і вважає її рідною мовою , але ми бачемо деяке розбіжжя в регіональному аспекті. Так представники західної, центральної та частина північної ідентифікують українську мову - як рідну. На противагу південна та східна Україна не визнають українську мову рідною, причиною цього є культурно історичні чинники. 

 

Показник за статтю:

 

Як ми бачимо на даній діаграмі ,що чоловіки ,що жінки відповідали на це питання аналогічно і показники є тотожніми. Жінки варіант а) (7 осіб,65%) варіант б) (3 осіб,35 %).Чоловіки варіант а) (7 осіб,65%)

варіант б) (3осіб,35 %) респондентів.

 

 

2. Чи вступили б ви до шлюбу з громадянином іншої раси ?

а) так

б) ні

в) не знаю

 

З отриманих результатів бачимо, що на друге запитання чоловіки і жінки відповіли майже однаково , на що вказує співвідношення відсотків.

Жінки - варіант а) (5 осіб,50%), варіант б) (3 осіб,35 %), варіант в) ( 2 особи,15% ) .Чоловіки - варіант а) (6 осіб,60%) ,

варіант б) (2 осіб,20%) ,

варіант в) (2 особи, 20%) респондентів.

 

 

 

 

Показник за віком :

При опитуванні респонденти були поділені на три вікові групи (18- 19); (20-22); (23 -25).

Вік (18- 21) відповідь а) 6 осіб, б) 2 осіб, в) 2 осіб;

Вік (22- 25) відповідь а) 2 осіб, б) 3 осіб, в) 1 особа;

Вік (26- 30) відповідь а) 0 осіб, б) 4 осіб, в) 0 осіб;

 

 

Яскравою особистістю статистики є те, що люди старшого віку мають інші моральні цінності ,тому не підтримують шлюб з представником іншої раси,що пов’язано з їхнім вихованням в закритому тоталітарному суспільстві.

 

Третє питання :

Чи підтримуєте ви національного виробника ?

а) так

б) ні

в) користуюся товарами різних веробників

За результатами соціального дослідження, вимальовується така статистика, що зі зростанням віку люди надають перевагу товарам різних веробників. Але парадоксом є те , що національна молодь підтримує національного виробника (вік 18-30 . відповідей а)12 ) , б)6 ,в)2що не може радувати.

 

З отриманих результатів бачимо, що на це запитання чоловіки і жінки відповіли майже однаково , на що вказує співвідношення відсотків. Але чоловіки більше віддають перевагу товарами різних веробників .

 

 

 

Загальний показник по третьому питанні :

За даними проведеного соціологічного дослідження , склалася наступна картина ,щодо користування громадян України товарами. Переважна більшість населення нашої країни користується товарами різних виробників , як українських так і закордонних . З чого випливає дана діаграма .

 

Четверте питання :

Чи емігрували б ви з території України ?

а) так

б) ні

Розподіл за статтю :

По результатам опитування жінки розділилися навпіл у відповіді на це питання : варіант а), (5 осіб , 50 %) ;

варіант б), (5 осіб , 50 %) ;

Чоловіки на відміну від жінок більш схильні до емігрування :

варіант а), (7 осіб ,65 % ) ;

варіант б), (3 осіб ,35 %) ;

 

 

Розподіл за віком :

За даними розподілу по вікових категоріях можна зробити висновок, що молоді люди віком 18 – 25 років схильні до виїзду за кордон. У зв’язку з нестабільною ситуацією в країні .

 

 

5.Чи приймаєте ви участь у політичному житті країни?

а) так

б) ні

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Общая экология. Синэкология. Учение о биосфере | Показник за статтю. З отриманих результатів бачимо, що на це запитання чоловіки і жінки відповіли майже однаково , на що вказує співвідношення відсотків

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 196; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.