Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рівні управління соціальною сферою

Читайте также:
 1. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Аутсорсинг управління проектами
 5. Базові поняття управління проектами
 6. Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління
 7. Види служб управління персоналом
 8. Види та рівні регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві
 9. Використання динамічного управління пам'яттю. Виділення фіксованого об'єму оперативній пам'яті.
 10. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами
 11. Витоки індивідуальності. Відмінності у розумовому розвитку та рівні сформованості самосвідомості.
 12. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.

Державне управління соціальною сферою здійснюється всіма гілками влади. Реалізація соціальної політики здійснюється на державному, регіональному і місцевому рівні. Відповідно до чинного законодавства розмежуються повноваження державних і регіональних органів влади в реалізації соціальної політики (рис. 4.6, 4.7).

 

 

Рис. 4.6. Рівні управління соціальною сферою

 

До повноважень державних органів влади відноситься:

· прийняття законодавчих актів, що регулюють загальні процеси соціальної політики в Україні;

· установлення єдиної системи державних мінімальних соціаль­них стандартів;

· розробка і реалізація державних цільових програм, формування позабюджетних державних соціально-страхових фондів;

· фінансування державних об’єктів соціальної інфраструктури;

· надання методичної допомоги регіональним і місцевим органам управління соціальною сферою.

До повноважень регіональних і місцевих органів влади відносяться:

▲ розробка і реалізація регіональних соціальних програм;

▲ пошук можливостей для підвищення регіональних мінімаль­них соціальних стандартів;

▲ забезпечення установ соціальної інфраструктури, що знаходяться в підпорядкуванні місцевої влади;

▲ нормативне оформлення й організація адресної соціальної допомоги населенню;

▲ перевірка потреб у визначенні й реалізації соціальної допомоги слабо захищеним прошаркам населення.

Рис. 4.7. Повноваження регіональних і місцевих органів влади

щодо реалізації соціальної політики

 

Розподіл повноважень свідчить про те, що на державному рівні визначаються стратегічні орієнтири соціальної політики держави, а на регіональному і місцевому рівні здійснюється конкретна її реалізація, забезпечення функціонування 80 % соціальної інфраструктури, безпосередня реалізація соціальних послуг населенню. У цілому сьогоднішній період характеризується процесами децентралізації керування соціальною сферою, передачею все біль­шого обсягу повноважень у реалізації соціальної політики регіональним і місцевим органам влади.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Галузі соціальної сфери | Джерела фінансування соціальної сфери

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1430; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Аутсорсинг управління проектами
 5. Базові поняття управління проектами
 6. Взаємозв`язок завдань контролінгу з іншими функціями управління
 7. Види служб управління персоналом
 8. Види та рівні регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві
 9. Використання динамічного управління пам'яттю. Виділення фіксованого об'єму оперативній пам'яті.
 10. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами
 11. Витоки індивідуальності. Відмінності у розумовому розвитку та рівні сформованості самосвідомості.
 12. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.