Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

І. Клінічне інтерв’ю

Опис результатів клініко-діагностичного дослідження

При хронічному соматичному захворюванні

Дослідження внутрішньої картини хвороби

Мета дослідження: дослідити внутрішню картину хвороби – суб’єктивну оцінку власного соматичного захворювання і ставлення до нього та cкласти психологічну характеристику соматичного хворого на основі проведеного клініко-діагностичного дослідження, запропонувати шляхи, способи і техніки корекційної роботи з цим хворим.

Методи визначення ВКХ:1)клінічне інтерв’ю, 2) психодіагностичні методики:

- Методика „Психологічна діагностика типів ставлення до хвороби” (ТОБОЛ) або

Методика ЛОБИ (ленінградський опитувальник бєхтерєвського інституту) – Оцінка типів психічного реагування на соматичні захворювання. (Менделевич.с. 393-399)

(достатньо використати один з них, можна використати два і порівняти отримані результати)

- Опитувальник для вивчення ступеня усвідомлення пацієнтом психологічних механізмів свого захворювання

- Опитувальник А.І. Сердюка для вивчення самооцінки соціальної значущості хвороби

- Опитувальник для вивчення ставлення до хвороби та лікування

- Опитувальник Колер для вивчення ступеня задоволення пацієнта своїм функціонуванням у різних сферах

- Клінічний опитувальник для виявлення та оцінки невротичних станів (К.К. Яхіна, Д.М. Менделєвича) (Менделевич.с. 399-404)

Досліджуваний:вік, стать, професія, сімейний стан, інша важлива для дослідження інформація

Скарги:(суб’єктивні конкретні скарги хворого щодо поганого самопочуття)

Діагноз:(хронічне соматичне захворювання)

Тривалість захворювання:час протягом якого хворіє досліджуваний (періоди гострого перебігу хвороби, періоди ремісії)

Анамнез:

Клінічна картина:

Ускладнена спадковість (серйозні хвороби батьків, братів, сестер, інших близьких родичів)

Особистість хворого:

Преморбідні особливості хворого:(на основі суб’єктивного опису свого характеру та особистості самим хворим, або його родичами і знайомими – бажано якомога більше інформації для складання об’єктивної картини)

- правильно побудувати логіку інтерв’ю, послідовність питань,

- використовувати уточнюючі питання, коли досліджуваний дає закриту відповідь

Обговорення результатів інтерв’ю:

- визначити важливі складові ВКХ, що були виявлені в результаті інтерв’ю;

- визначитиособистісно-емоційний стан хворого на час хвороби – особливу увагу приділити тому, що змінилось після появи та впродовж хвороби – нове емоційне реагування, поведінкові прояви, ціннісні орієнтації тощо.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 543; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.