Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Які функції виконує цитоцентр в клітині яка не ділиться?


Яка ультраструктура центріолі?

Яку функцію виконують рибосоми в клітинах?

Яка локалізація рибосом в клітині?

Яка структурна організація рибосом?

Які функції виконують мітохондрії?

Що таке залишкове тільце?

Яке значення гетерофагоцитозу?

Яке значення аутофагоцитозу?

Які функції виконує гранулярна ендоплазматична сітка?

Які органели з перерахованих мають мембранну будову?

Які органели з перерахованих не відносяться до органел загального призначення ?

Ендоплазматичена сітка

Комплекс Гольджі, лізосоми

*Міофібріли

Пероксисоми

Рибосоми, мітохондрії

Цитоцентр, мікротрубочки

*Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі

Рибосоми, проміжні філаменти

*Лізосоми, пероксисоми

Клітинний центр

*Мітохондрії

*Збирання мембран клітини

*Синтез білків

Синтез вуглеводів

*Транспорт в клітині синтезованих речовин

Синтез ДНК

Перетравлення частинок,що поступили в клітину шляхом піноцитозу

Перетравлення фагоцитованих частинок

*Перетравлення внутріклітинних структур

Захоплення та перетравлення однією клітиною іншої

Перетравлення надлишкових продуктів синтезу

Перетравлення у вторинних лізосомах елементів гіалоплазми

Перетравлення у вторинних лізосомах органел, що руйнуються

*Перетравлення частинок,що поступили в клітину шляхом ендоцитозу

Вторинна лізосома

*Вторинна лізосома з неперетравленими біологічними субстратами

Первинна лізозома з невеликою кількістю ферментів

Фагосома з невеликою кількістю ферментів

Пероксисома з невеликою кількістю ферментів

*Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АТФ

Акумуляція енергії в формі макроергічних зв'язків АДФ

Синтез структурних ліпідів

Синтез структурних вуглеводів

Структура з двох субодиниць, утворених ДНП

Структура з одної субодиниці, утвореної РНП

Структура з трьох субодиниць, утворених РНП

Структура з двох субодиниць, утворених АТФ

*Структура з двох субодиниць, утворених РНП

В середині канальців ендоплазматичної сітки

В комплексі Гольджі і гіалоплазміВ гіалоплазмі і на зовнішній стороні мембран лізозом

В гіалоплазмі і на цитолемі

*В гіалоплазмі і на мембранах ендоплазматичної сітки

Синтез вуглеводів

Синтез жирів

*Синтез білків

Синтез РНК

Циліндр з 9 дуплетів мікротрубочок, оточений сателітами

Циліндр з 8 мікрортрубочок, оточений сателітами

Циліндр з 9 мікрортрубочок, оточений сателітами

Циліндр з 8 мікрортрубочок, оточений сателітами

*Циліндр з 9 триплетів микротрубочок, оточений сателітами

Транспортну

Секреторну

*Утворює базальні тільця війок та жгутиків

*Збирання мікротрубочок

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
З яких структурних елементів побудована цитоплазма? | В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 900; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.