Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Робота при зміні об’єму


Газ знаходиться в циліндричній посудині з поршнем (рис. 2.5). Якщо газ, розширюючись , переміщує поршень на нескінченно малу відстань dl , то він виконує над ним роботу

, (2.13)

де S- площа поршня, Sdl=dV- зміна обєму газу. Повну роботу А, яка виконана газом при зміні його обєму від V1 до V2 , знайдемо інтегруванням:

(2.14)

Рис. 2.5 Рис. 2.6

 

Тобто, щоб визначити роботу системи при зміні об’єму, потрібно тиск проінтегрувати за об’ємом від початкового V1 до кінцевого V2 значень.

На координатній площині ( p, V ) робота дорівнює площі криволінійної трапеції, яка зверху обмежена графіком залежності p = f (V ), знизу – віссю V, ліворуч і праворуч прямими V = V1 і V =V2 (рис. 2.6).

Величина роботи залежить не тільки від початкового і кінцевого станів,а й від того , яким є термодинамічний процес. Якщо процес відбувається по замкненій кривій і газ повернувся до початкового стану , то повна робота , виконана газом, не дорівнює нулю.

Кількість теплоти.Під кількістю теплоти розуміють лише ту частину енергії, яка передається у процесі теплообміну і яка не може визначати ні теплової, ні внутрішньої енергії тіла в цілому. Робота і теплота тісно пов’язані між собою і мають ту спільну властивість , що вони існують лише в процесі передавання енергії, а їх числові значення залежать від виду цього процесу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Внутрішня енергія системи. Фізичні основи термодинаміки | Ступені вільності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 258; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.