Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Розрахунок зміни ентропії у процесах ідеального газу

Оскільки

,

, то

(2.49)

Зміна ентропії ідеального газу при переході із стану 1 у стан 2 не залежить від виду процесу переходу 12 .

При адіабатному процесі

=0 і d S³ 0. (2.50)

Для оборотного адіабатного процесу зміна ентропії дорівнює 0, для необоротного S2>S1 – ентропія тіла зростає. Оборотний адіабатний процес –ізоентропійний процес.

При ізотермічному процесі Т12 і

, (2.51)

при ізохоричному процесі V1= V2 і

. (2.52)

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 602; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Вибір масштабів і розрахунок передаточних коефіцієнтів і початкових умов
 2. Виконання запитів для зміни параметрів конфігурації.
 3. Вплив зміни в організації облікової політики на події і операції, що відбуваються на підприємстві
 4. Економічна наука оперує терміном “закон” для позначення істотних, глибинних взаємозалежностей, що постійно повторюються в економічних процесах та причинно-наслідкових зв'язках.
 5. Етап — узгоджуються дві частини балансу. Розрахунок ресурсної частини балансу трудових ресурсів
 6. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ, ЗМІНИ ТА СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
 7. Закономірність зміни фізико—хімічних і експлуатаційних показників моторних олив під час роботи ДВЗ, строки заміни
 8. ІІІ. Метод зміни грошового потоку (аналіз імовірностей).
 9. Конструкція і розрахунок механізму пересування перевантажувача
 10. Лекція 2. Режими роботи електричних кіл. Розрахунок кіл постійного струму.
 11. Лекція 3. Україна в міжнародних інвестиційних процесах
 12. Методи регулювання балансу гумусу в грунті на рівні сівозміни.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.