Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 13. Сфера використання різних типів бюджетів, особливо залежних від центрів відповідальності

Тема 11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

Тема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу

Тема 8. Завдання та методи контролінгу

Тема 6.Сутність стратегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація

Тема 1. Вступ

Завдання дисципліни “Контролінг”. Значення вивчення дисципліни “Контролінг” для фахівця з організації та управління підприємством.

 

Тема 2. Cутність, завдання та функції контролінгу

Визначення контролінгу як професійної діяльності. Значення реалізації контролінгу як засобу досягнення цільовой функції - мети підприємства та захисту майнових інтересів власника. Мета та сутність контролінгу. Головні цілі, завдання контролінгу на підприємстві. Розкриття головних функцій контролінгу - сервісної, управлінської, внутрішнього контролю, оцінки та консультування.

 

Тема 3. Чинники виникнення контролінгу

Внутрішні чинники виникнення контролінгу підприємства. Зовнішні чинники виникнення контролінгу підприємства.

 

Тема 4. Взаємовідносини контролінгу з іншими функціями управління підприємством

Зв`язок контролінгу з плануванням, організацією, обліком, контролем, аналізом рішень, аналізом інформаційних потоків на підприємстві.

 

Тема 5. Види контролінгу

Зміст контролінгу як професійної діяльності на підприємстві. Розподіл контролінгу на оперативний та стратегічний контролінг.

 

Порівняння спільних сторін та відмінностей стретегічного та оперативного контролінгу

 

Тема 7. Управлінський облік як основа контролінгу

Поняття та значення управлінського обліку длі вирішення завдань контролінгу. Різновиди витрат підприємства. Основи калькулювання витрат.

 

Змінні та постійні витрати, маржинальний дохід. Розрахунок точки беззбитковості.

Мультипликативні та аддитивні методи. Аналіз матеріальних потоків. Аналіз інформаційних потоків.

 

Тема 9. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгуЗалежність методів прийняття рішень від видів контролінгу. Основні фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

 

Процедури при прийнятті рішення: “виробляти чи купувати”, використання ресурсів при обмеженнях, рішення відностно ціноутворення.

 

Поняття системи бюджетування на підприємстві. Скадові бюджетування: система бюджетів та бюджетний комітет.

 

Тема 12. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємовідносини

Система бюджетів на підприємстві. Бюджет продаж - головний бюджет системи бюджетів.

 

Поняття центрів відповідальності на підприємстві. Види центрів відповідальності - центри витрат, центри прибутки, центри інвестицій. Практичне значення складання різних видів бюджетів для вирішення завдань оперативного контролінгу

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 337; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.