Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Екзаменаційний білет № _4_

Екзаменаційний білет № _3_

Екзаменаційний білет № _2_

Екзаменаційний білет № _1_

№/№ Питання Кількість балів
1. Які метали були відоми ще до виникнення алхімії?  
2. Ким бул відкрит і як сформульован закон постійності складу хімічних сполук?  
3. Як була спростована теорія віталізма в хімії?  
4. Як можна застосовуючи методи ХІХ в. визначити знаходження елемента у внутрішній або зовнішній сфері комплексної сполуки?  
5. У чому схожість та різниця кислот та основ за Льюїсом та Бренстодом? Навести приклади.  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри

________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Які хімічні елементи були відоми ще до виникнення алхімії?  
2. Кто запропанував сучасну систему запису хімічних формул та реакцій?  
3. Як відкриття закону Дюлонга і Пті вплинуло на визначення атомних ваг елементів?  
4. Як був вперше сформульован атомний закон Каніццаро?  
5. Хто запропонував і як вперше визначив поняття квантового числа?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри

________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Як алхімікі отримували сірчану, азотну та соляну кислоту?  
2. Яка була принципова перевага системи елементів, запропанованой Д.І. Менделеєвим у порівнянні з існуючими на той час системами?  
3. Навести експерементальний доказ Е. Резерфордом планетарної моделі атома.  
4. Як у промисловості отримували аммоніак до відкриття Габером технології прямого синтезу?  
5. Чим відрізняється сучасне поняття «вільний радикал» від сформульованого А. Лавуазьє та Я. Берцелліусом?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Як у Середньовіччя отримували порох?  
2. Хто вперше сформульовав закон збереження речовини і які навів докази?  
3. Навести основні положення атомної теорії Д. Дальтона.  
4. Хто і як вперше доказав їснування оптичних ізомерів?  
5. Чи існують хімічні елементи, які не відповідають періодичному закону у сучасному формулюванні?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Элексир долголетия 8 страница | Екзаменаційний білет № _7_
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 397; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.