Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Екзаменаційний білет № _7_

Екзаменаційний білет № _7_

Екзаменаційний білет № _6_

Екзаменаційний білет № _5_

№/№ Питання Кількість балів
1. Сформулювати теорію флогістона Г. Шталя. Як ця теорія була спростована?  
2. Чому знаходження складних радикалів спростовувало теорію радикального складу А. Лавуазьє?  
3. Хто запропанував і як сформульовав сучасну теорію будови органічних сполук.  
4. Чим відрізняється сучасне формулювання періодичного закону від даного Д.І. Менделеєвим у 1869 р.?  
5. Назвати 5 полімерів, з наведенням реакцій отримання, що вироблялі у промисловісті на початку ХХ в..  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Які хімічні елементи було відкрито алхіміками?  
2. Які елементи застосувавали в період ХІХ-ХХ в. у якості еталона атомнихї ваг?  
3. Що таке «гвинтова лінія» А. Шанкуртуа?  
4. Які комплексні сполуки були відомі до появлення теорії А. Вернера?  
5. Які типи хімічного зв’язку були визначени Льюїсом у 1923 р.? Чи було знайдено нові типи хімічного зв’язку з того часу по теперешний?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. У чому ятрохімія схожа та чим відрізняється між алхімією та сучасною хімією?  
2. Як була сформульована і спростована теорія будови хімічних елементів Праута?  
3. Як були відкрити і застосовані інертні гази?  
4. Як А. Вернером було пояснена підвищена стійкість комплексних сполук?  
5. У чому принципова різниця між розчином полімера та низькомолекулярної сполуки? Хто вперше визначив особливі властивості розчинів полімерів?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Чому атомістична теорія Р. Декарта не знайшла підтримки хіміків того часу?  
2. Чому атомна теорія Дальтона не дозволяла безпомилково визначити молярні ваги багатьох сполук?  
3. Які вибухові речовини виробляли у промисловості на початок ХХ в.?  
4. Навести приклад прямого синтезу 3 комплесних сполук різних типів.  
5. Які елементарні частки були відомі на початоку і які у середині ХХ в.?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Екзаменаційний білет № _4_ | Підсумковий модуль № _2_
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 356; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.