Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підсумковий модуль № _2_

Підсумковий модуль № _1_

Екзаменаційний білет № _9_

Екзаменаційний білет № _8_

№/№ Питання Кількість балів
1. Сірка як і вугілля сгорає на повітрі без залишка, утворюючи плам’я. Чому тоді сірку ніколи не визначали як флогістонвмісну сполуку?  
2. Як було спростовано електрохімічну теорію Я. Берцеліуса?  
3. Що таке координаційне число і які значення воно може приймати з точки теорії А. Вернера та сучасних поглядів?  
4. Як до визначення квантових чисел Є.Резерфорд поянював роздільне їснування електронів і протонів в атомі?  
5. Чи були випадки передбачення нових, ще не відкритих елементів та їх властивостей до публікації периодичного закону Д.І. Менделєева?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Які глобальні задачі були поставлені алхімікамі? Які з них вдалось розв’язати?  
2. Що таке бертоліди? Як теорія Каніццаро дозволила пояснити різницю між визначенням атомних вагів за різними методами?  
3. Які відкриття у хіиії було зроблено Д.І. Менделеєвим крім періодичного закону?  
4. Чому промислове виробництво поліетилену почалось тільки у 1960-х рр., хоча вперше поліетилен було отримано ще в 1936 р.?  
5. Що таке ароматичні сполуки? Кто відкрив першу ароматичну сполуку?  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Що таке алхімія (виникнення, розвиток, досягнення та помилки)?  
2. Теорія флогістона. Киснева теорія горіння А. Лавуазьє.  
3. Вплив газових законів на розвиток технічної хімії.  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри

________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

№/№ Питання Кількість балів
1. Атомістичні теорії Р. Декарта та Д. Дальтона.  
2. Закон збереження речовини М. Ломоносова та А. Лавуазьє.  
3. Періодичний закон Д.І. Менделеєва. Умови виникнення, значення для розвитку хімії.  
Всього, бали  

 

Затверджено на засіданні кафедри

________________________________________

Протокол № ___ 7 __ від «_ 21_» _ грудня _2010 р.

 

Зав. кафедри Сейфулліна І.Й. _______________

(ПІБ) (підпис)

Екзаменатор Савін С.М. _______________

(ПІБ) (підпис)

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки/спеціальність ___ 6.040101, хімія _____

Навчальна дисципліна Істория хімії

Курс ІІІ Семестр 6

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Екзаменаційний білет № _7_ | Особенности Менеджмента, не позволяющие объединить его с Управлением
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 242; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.