Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Практичне заняття №4

Завдання №7

Завдання №6

Завдання №5

Завдання №4

Завдання №3

Завдання №2

Завдання №1

  1. вивчіть загальну характеристику хребтового стовпа;
  2. вивчіть будову ат сполучення кісток хребтового стовпа;
  3. вивчіть особливості будови хребців різних відділів;
  4. вивчіть загальну характеристику грудної клітки;
  5. вивчіть будову кісток грудної клітки та їх сполучення

 

Позначте відділи хребтового стовпа українською та латинською мовами.

 

Визначте до якого відділу хребтового стовпа відносяться хребці, позначте їх анатомічні утворення

 

 

 

 

 

 

 

Замалювати будову кісток грудної клітини (груднина, І ребро, ІІІ ребро)

 

Заповніть порівняльну таблицю:

№ п/п Назва хребців різних відділів Особливості будови Схематичне зображення
     
       
       
         

 

Класифікація з’єднань хребта

Визначте на муляжі та вкажіть:

  1. Синдесмози

 

  1. Синхондрози

 

  1. Синостози

 

  1. Симфізи

Навчитися розпізнавати на живій людині остисті відростки хребців, фізіологічні вигини хребта, яремну вирізку груднини, її мечоподібного відростка, кута груднини, міжребрових просторів, підгрудинного кута.

 

Висновки: ______ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітки та оцінка викладача

Дата

 

Тема: Кістки верхньої та нижньої кінцівок, їх з’єднання.

Оснащення: муляжі окремих кісток: лопатка, ключиця, плечова, ліктьова, променева, скелет кисті, таз людини (чоловічий, жіночий); тазові кістки (права, ліва); окремі кістки вільної нижньої кінцівки (стегнова, кістки гомілки,кістки стопи ) рентген знімки; методичне забезпечення: анатомічні атласи, інструкції, дидактичний матеріал (тести, індивідуальні завдання, клініко-ситуаційні завдання, питання, «німі» малюнки).Конкретні цілі :

Знати:

Будову кісток верхньої та нижньої кінцівок, їхні з’єднання, за допомогою муляжів, анатомічних препаратів, рентгенограм.

Вміти :

Здобути практичні навички:

¾ знаходити, називати, показувати анатомічні утворення кісток верхньої кінцівки;

¾ відрізняти кістки правої від лівої руки;

¾ знаходити, називати, показувати анатомічні утворення нижньої кінцівки;

¾ відрізняти кістки правої та лівої нижніх кінцівок;

¾ визначати вид кісток;

¾ розпізнавати, до якої частини скелета належить та чи інша кістка;

¾ визначати відділи довгих трубчастих кісток, тіло кістки, діафіз; наростки епіфізу; наростковий хрящ, приросток апофізу;

¾ визначати кістки, які утворюють кульшову кістку;

¾ демонструвати на скелеті статеві відмінності таза;

¾ визначати межі між малим і великим тазом;

¾ визначати кістки, які утворюють великий та малий таз; верхній та нижній отвори таза;

¾ визначати на скелеті та промацувати на людині клубовий гребінь, верхню передню клубову ость, сідничий горб, великий вертлюг стегнової кістки, наколінок, присередню та бічну кісточки;

¾ визначати за допомогою тазоміра на скелеті та на людині основні розміри таза: міжостьову відстань (distantia interspinosa), міжгребеневу відстань (distantia intercristalis), міжвертлюгову відстань (distantia intertrochanterica), зовнішню кон’югату (conjugata externa), діагональну кон’югату (conjugata diagonalis), справжню кон’югату (conjugata vera);

¾ промацувати на людині та визначати на скелеті: ключицю, ость лопатки, надостьову та підостьову ямки, бічний та нижній кут лопатки, присередній та бічний надвиростки плечової кістки, ліктьову кістку та її ліктьовий відросток, нижній кінець променевої кістки, п’ясткові кістки та кістки пальців;

¾ визначати на скелеті та рентгенограмах особливості будови суглобів та неперервних з’єднань кісток осьового та додаткового скелета;

 

Хід заняття :

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 257; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.