Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Блок 6. Провідні шляхи головного і спинного мозку

1. Провідні шляхи ЦНС: визначення, класифікація. Біла речовина півкуль великого мозку – короткі і довгі асоціативні та комісуральні шляхи, їх функціональне значення.

2. Проекційні провідні шляхи: визначення, класифікація, функціональне значення. Перерахувати висхідні лемніскові та екстралемніскові проекційні шляхи.

3. Висхідні проекційні шляхи: визначення. Сомато-сенсорні шляхи больової і температурної чутливості (бічний спинно-таламічний шлях). та тактильної чутливості (передній спинно-таламічний шлях).

4. Висхідні проекційні шляхи: визначення. Сомато-сенсорний шлях свідомої пропріоцептивної, тактильної чутливості та стереогнозії (цибулино-таламічний шлях, пучки Голля та Бурдаха спинного мозку).

5. Висхідні проекційні шляхи: визначення. Шляхи больової, температурної, тактильної та свідомої пропріоцептивної чутливості від голови і шиї та інтероцептивний провідний шлях (ядерно-таламічні шляхи).

6. Висхідні екстралемніскові провідні шляхи: старий спинно-таламічний, спинно-тектальний та спинно-ретикулярний шляхи.

7. Висхідні проекційні шляхи: визначення. Шляхи несвідомої пропріоцептивної чутливості мозочкового спрямування (передній та задній спинномозково-мозочкові шляхи - шляхи Говерса та Флексига).

8. Проекційні провідні шляхи: визначення, класифікація, функціональне значення. Перерахувати низхідні проекційні шляхи.

9. Низхідні проекційні шляхи: визначення, класифікація. Формування та регуляція довільних рухів: пірамідні кірково-ядровий та кірково-спинномозкові (передній та бічний) шляхи.

10. Низхідні проекційні шляхи: визначення, класифікація. Кірково-мосто-мозочковий шлях, його складові частини. Функціональне значення.

11. Регуляція тонусу м‘язів та їх мимовільний рухів: екстрапірамідна рухова система, центри, внутрішньосистемні провідні шляхи.

12. Провідні шляхи екстрапірамідної системи: червоноядрово-спинномозковий (Монакова), покрівельно-спинномозковий (охоронний), ретикуло-спинномозковий, таламо-спинномозковий та оливо-спинномозковий шляхи.

13. Низхідні шляхи мозочка: мозочково-покришковий та мозочково-червоноядрово-спинномозковий шляхи. Присередній та дорзальний поздовжні пучки, початок, хід, функціональне значення.

14. Біла речовина півкуль великого мозку: внутрішня капсула, межі, частини, повідні шляхи, які проходять в кожній із цих частин. Провідні шляхи ніжок головного мозку, нижніх, середніх та верхніх мозочкових ніжок.

15. Провідні шляхи задніх, бічних та передніх канатиків спинного мозку.

16. Провідний шлях зорового аналізатора.

17. Провідний шлях зінично-акомодаційного рефлексу.

18. Провідний шлях слухового аналізатора.

19. Провідний шлях статокінетичного аналізатора, його зв‘язки з спинним мозком (присінково-спинномозковий шлях). та мозочком (прямий і непрямий присінково-мозочковий та мозочково-присінковий шляхи).

20. Провідний шлях нюхового аналізатора та його зв‘язки із старими утвореннями нюхового мозку.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Блок 5. Проміжний і кінцевий мозок | Блок 7. Органи чуття і ендокринна система
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1878; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.