Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Соціологія молоді. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу та його основні напрямки

Соціологія сім’ї

Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу та його основні напрямки. Функціоналістська та конфліктологічна парадигми сім’ї у сучасній західній соціології (Д. Огборн, Р. Нікмофф, Дж. Хеккер, М. Хартманн, А. Сафіліус-Ротшильд). Методологічні підходи до вивчення сім’ї в сучасній українській соціологічній науці. Проблема гендеру в соціології. Поняття “сім’я” і “шлюб” у соціології. Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група, її особливості. Умови життєдіяльності сім’ї. Структура сім’ї, її різновиди. Варіанти класифікації сім’ї та їх характеристика. Поняття життєвого циклу сім’ї, та його основні етапи. Соціально-історичні різновиди шлюбу, Дж. Мердок про їх співвідношення.

Основні функції сучасної сім’ї: репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, виробничо-економічна, матеріального забезпечення, первинного соціального контролю, духовного спілкування соціально-статусна, дозвільна, емоційна, сексуальна.

Соціологічний аналіз тенденцій розвитку шлюбно-сімейних відносин. Поглиблення процесів егалітаризації сім’ї. Ріст числа нуклеарних сімей. Підвищення соціальної нестабільності сім’ї, зростання числа неповних сімей. Соціальні проблеми сучасної української сім’ї. Специфічні особливості студентської сім’ї. Основні сучасні тенденції розвитку української сім’ї. Сім’я і розвиток демографічних процесів в Україні.

Об’єкт і предмет соціології молоді, її основні завдання. Загальнометодологічний, спеціально-теоретичний та емпіричний рівні функціонування соціології молоді. Психоаналітичний (Ф. Бенедикт, Л. Фойер, Е. Еріксон), структурно-функціональний (М. Айзенштадт) конфліктологічний (Ч. Бідуелл) та культурологічний (К. Маннгейм, Ф. Коен, М. Брейк) підходи дослідження молодіжної проблематики в сучасній західній соціології. Відтворення і розвиток західних соціологічних традицій у науковій діяльності українських вчених (О. Вишняк, Л. Сохань, В. Черноволенко, Є. Головаха, В.Осовський, О. Якуба, М. Чурілов, Н. Черниш).

Проблема ідентифікації молоді як елемента соціальної структури суспільства: різноманітність підходів. Молодь як соціально-демографічна спільність, критерії її вирізнення. Біологічний, психологічний та соціальний вік; гнучкість показників у співвідношенні з різноманітними професійними категоріями молоді. Поняття соціальної зрілості. Соціальна зрілість як ознака міжпоколінської ідентифікації. соціально-психологічні та соціальні характеристики молодої людини. Особливості процесів соціалізації у молодіжному середовищі. Національно-культурні та соціальні особливості української молоді.Основні тенденції соціального і професійного самовизначення молоді 90-х років в Україні. Фактори підвищення соціальної напруги у молодіжному середовищі, проблеми соціально-економічної, політичної та духовної інтеграції молоді у суспільні структури.

Молодь і проблеми дозвілля. Молодь як об’єкт соціальної політики. Співвідношення стихійних і керованих тенденцій соціального розвитку молоді.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 217; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.