Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Соціологія освіти і виховання

Соціологія праці

Соціологія нації та регіональних спільнот

Методологічні проблеми дослідження нації у західноєвропейській та українській суспільній думці другої половини ХІХ –ХХ ст. (Е. Дюркгейм, Л. Февр, К. Юнг, З. Фрейд, В. Старосольський, М. Шаповал, М. Грушевський, О. Бочковський, Т. Гриб).

Соціологічний контекст буття етнонаціональних спільнот. Етногенез: зміст і формоутворення. Діяльність та буття у стадійній парадигмі етногенезу. Цивілізаційні трансформації способу буття народів. Цивілізація та етнос. Культурно-історичні форми існування етносів. Поняття менталітету та його концептуальні оцінки (Ж. Лефевр, Р. Мандру, О. Донченко, В. Романенко).

Етнонаціональні аспекти державотворення в Україні. Поняття регіону, регіональних спільнот та ідентичностей. Чинники регіональної диференціації суспільства. Загальнонаціональні та регіональні інтереси в сучасній Україні.

Проблема цінностей і стереотипів у контексті загальнонаціональної консолідації.

Поняття, структура та функції соціології праці. Предмет соціології праці та інші науки про працю.

Праця як соціологічна категорія. Методологічні засади визначення праці як виду соціальної дії. Критерії та сутність праці.

Соціально-трудові відносини: сутність та класифікація. Мотиви праці, структура мотивів. Проблема ставлення до праці та його типологія в соціологічній науці.

Трудовий колектив як сфера соціальної комунікації. Соціально-психологічний клімат у трудовому (педагогічному) колективі: методи діагностики і управління.

Зміни у змісті та характерні праці у суспільствах, що трансформуються (ННД). Зміни відносин власності та їх вплив на соціальну структуру суспільства. Підприємець як елемент соціальної структури суспільства. Генеза західних соціологічних концепції праці та підприємницької діяльності.

Поняття, структура та функції соціології освіти та виховання. Предмет соціології освіти та виховання. Історичні передумови виникнення соціології освіти і виховання та її початки у теоретичному вимірі (Л. Уорд, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Дж. Дьюї). Розробка проблеми в західній (60-70 рр.) та радянській (70-80 рр.) соціології.

Характеристика концептуальних підходів соціологічного аналізу освіти: функціоналізм (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Д. Херн); теорія людського капіталу (Д. Хелсі, Е. Флауд); конфліктологічний (У. Коллінз, П. Боулз).

Соціальні функції освіти і виховання. Соціальні принципи функціонування сучасних освітніх систем. Проблема глобальної кризи освіти та шляхи її подолання.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 246; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.