Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Г. П. В. Симонова


Г. П. В. Симонова.

Г. П. В. Симонова.

Б. Неправильне.

А. Правильне.

Б. Неправильне.

А. Правильне.

Б. Переживання задоволення або незадоволення.

А. Переживання свого ставлення до красивого або некрасивого.

Б. Неправильне.

А. Правильне.

Тема 4. Емоційні стани людин

Що характерне для естетичного почуття людини?

В. Виявлення радості, жаги.

Г. Виявлення гніву, суму, сорому.

Яка сукупність наведених нижче ознак характеризує афект?

А. Виникають поступово, бувають стійкими, яскраво не виявляються.

Б. Сильні, виникають раптово, зовні проявляються яскраво.

В. Сильні, стійкі, яскраво назовні не виявляються.

Г. Слабкі, нестійкі, виникають раптово.

У якому з варіантів перелічені лише інтелектуальні почуття?

А. Сумнів, здивування, почуття нового, страх.

Б. Допитливість, нудьга, радість, сумнів, здивування.

В. Здивування, почуття комічного, почуття нового, нудьга, інтерес.

Г. Здивування, упевненість, сумнів, любов до знань.

Правильним чи неправильним є твердження:

Страх – це завдавання шкоди іншій людині чи тварині.

Правильним чи неправильним є твердження:

Агресія – це завдавання шкоди іншій людині чи тварині.

Згідно модальності переживання емоції класифікують на

А. Позитивні / негативні.

Б. Стенічні / астенічні.

Згідно модальності переживання емоції класифікують на

А. Позитивні / негативні.

Б. Стенічні / астенічні.

Яку з теорій емоцій відображає твердження:

Емоції з’явилися в процесі еволюції живих істот як життєво важливі пристосовницькі механізми, що сприяють адаптації живих організмів в оточуючому світі.

А. Ч. Дарвіна.

Б. У. Джемса і К. Ланге.

В. Кеннона і Барда.

Яку з теорій емоцій відображає твердження:

Зміни в м’язах є первинними, а емоції - вторинними.

А. Ч. Дарвіна.

Б. У. Джемса і К. Ланге.

В. Кеннона і Барда.

Яку з теорій емоцій відображає твердження:

Емоції і відповідні їм фізіологічні прояви виникають одночасно.

А. Ч. Дарвіна.

Б. У. Джемса і К. Ланге.

В. Кеннона і Барда.

Атракція – це

А. Емоційна привабливість, потяг однієї людини до іншої.

Б. Процес співпереживання, включення в емоційний стан іншої людини.

В. Стійке переживання яких-небудь емоцій.

Емпатія – це

А. Емоційна привабливість, потяг однієї людини до іншої.

Б. Процес співпереживання, включення в емоційний стан іншої людини.

В. Стійке переживання яких-небудь емоцій.

Визначте вид почуттів, відображений у цитаті

«Я таял и трепетал, от невыразимого наслаждения, когда писал музыку к «Онегину»» (з листа П. І. Чайковського).

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.Визначте вид почуттів, відображений у цитаті

« Після довгих зусиль учню вдалося вирішити важке завдання. Він був у захваті».

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

Визначте вид почуттів, відображений у цитаті

«Хлопчик-староста був дуже пригнічений тим, що діти називали його зрадником. Це ж він повідомив класному керівникові, хто розбив скло» .

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

Визначте вид почуттів, відображений у цитаті

«Олеся любила метеликів. Рано-вранці, коли перші промені сонця золотили квіти троянд, вона йшла до саду. Барвисті метелики сиділи на квітках, тихо піднімали й опускали крильця, а Олеся боялася дихнути, щоб не сполохати лякливих красенів» .

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

До якого виду почуттів можна віднести співчуття?

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

До якого виду почуттів можна віднести сумнів?

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

До якого виду почуттів можна віднести насолоду?

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

До якого виду почуттів можна віднести інтерес?

А. Моральні.

Б. Інтелектуальні.

В. Естетичні.

Які поради щодо управління емоціями були б актуальні для людини з домінантною лівою півкулею?

Реєстрація проявів емоцій у японських і американських студентів при перегляді гостросюжетного фільму показала, що вони приблизно однаково реагують на емоціогенні ситуації. Проте під час бесіди про цей фільм американці демонстрували ті самі емоції, тоді як японці маскували негативне ставлення до певних героїв увічливими усмішками. Про що свідчать виявлені відмінності? Як вони характеризують природу емоцій?

1. Якому терміну відповідає визначення: Психологічний стан емоційної байдужості, відсутність у людини інтересу до себе та оточення.

а) атракція

б)емпатія

в)депресія

г)апатія

2. "Я усміхаюсь, щоб привести себе у хороший настрій" Яка з теорій емоцій є основою для такого твердження?

а)теорія емоцій Кеннона-Барда?

б) теорія емоцій Джеймса-Ланге?

в) теорія емоцій Фестінгера?

3. Яка з тактик, на думку сучасних вчених, є більш корисною для здоров'я?

а) намагатися зовні не виявляти негативних емоцій, "гасити" їх всередині,

б) виявляти негативні емоції вербально або за допомогою дій.

4. Реєстрація проявів емоцій у японських і американських студентів при перегляді гостросюжетного фільму показала, що вони приблизно однаково реагують на емоціогенні ситуації. Проте під час бесіди про цей фільм американці демонстрували ті самі емоції, тоді як японці маскували негативне ставлення до певних героїв увічливими усмішками. Про що свідчать виявлені відмінності? Як вони характеризують природу емоцій?

а) культурна зумовленість

б)соціальна зумовленість

в)фізіологічна зумовленість

1. Якому терміну відповідає визначення: Розуміння почуттів іншого

а) атракція

б)емпатія

в)депресія

г)апатія

2. "Я радію тому, що мої очікування здійснилися". Яка з теорій емоцій є основою для такого твердження?

а)теорія емоцій Кеннона-Барда?

б) теорія емоцій Джеймса-Ланге?

в) теорія емоцій Фестінгера?

3. Який із проявів нашого емоційного життя має динаміку: тривога - мобілізація- виснаження?

а) стрес

б) фрустрація

в) афект.

4. Реєстрація проявів емоцій у японських і американських студентів при перегляді гостросюжетного фільму показала, що вони приблизно однаково реагують на емоціогенні ситуації. Проте під час бесіди про цей фільм американці демонстрували ті самі емоції, тоді як японці маскували негативне ставлення до певних героїв увічливими усмішками. Про що свідчать виявлені відмінності? Як вони характеризують природу емоцій?

а) культурна зумовленість

б)соціальна зумовленість

в)фізіологічна зумовленість

1. Якому терміну відповідає визначення: Стан душевного розладу, що супроводжується зниженням поведінкової та психологічної активності

а) атракція

б)емпатія

в)депресія

г)апатія

2. "Я усміхаюсь, щоб привести себе у хороший настрій" Яка з теорій емоцій є основою для такого твердження?

а)теорія емоцій Кеннона-Барда?

б) теорія емоцій Джеймса-Ланге?

в) теорія емоцій Фестінгера?

3 Характеристиками якого емоційного прояву є ситуаційність, узагальненість, значна інтенсивність, коротка тривалість?

а) фрустрація

б)стрес

в)афект

4. Реєстрація проявів емоцій у японських і американських студентів при перегляді гостросюжетного фільму показала, що вони приблизно однаково реагують на емоціогенні ситуації. Проте під час бесіди про цей фільм американці демонстрували ті самі емоції, тоді як японці маскували негативне ставлення до певних героїв увічливими усмішками. Про що свідчать виявлені відмінності? Як вони характеризують природу емоцій?

а) культурна зумовленість

б)соціальна зумовленість

в)фізіологічна зумовленість

1. Якому терміну відповідає визначення: Емоційна привабливість, потяг однієї людини до іншої

а) атракція

б)емпатія

в)депресія

г)апатія

2. "Я радію тому, що мої очікування здійснилися" . Яка з теорій емоцій є основою для такого твердження?

а)теорія емоцій Кеннона-Барда?

б) теорія емоцій Джеймса-Ланге?

в) теорія емоцій Фестінгера?

3. За модальністю емоції поділяють на

а) позитивні, негативні

б) стенічні, астенічні.

4. Реєстрація проявів емоцій у японських і американських студентів при перегляді гостросюжетного фільму показала, що вони приблизно однаково реагують на емоціогенні ситуації. Проте під час бесіди про цей фільм американці демонстрували ті самі емоції, тоді як японці маскували негативне ставлення до певних героїв увічливими усмішками. Про що свідчать виявлені відмінності? Як вони характеризують природу емоцій?

а) культурна зумовленість

б)соціальна зумовленість

в)фізіологічна зумовленість

Як під час стресу змінюється енергетичний рівень?

А. Залишається звичайним.

Б. Кількість енергії зростає.

В. Кількість енергії зменшується.

Г. Кількість енергії спочатку зменшується, а потім зростає.

Завдавання шкоди іншій людині або предмету – це

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Б. Неправильне | А. Аристотель

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.