Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

А. Аристотель


Г. Сум.

А. Страх.

Г. Сум.

А. Страх.

Г. Сум.

А. Страх.

Г. Сум.

А. Страх.

Б. Агресія.

В. Фрустрація.

Д. Радість.

Негативна емоція, яка виникає при недосягненні бажаного в минулому.

Б. Агресія.

В. Фрустрація.

Ґ. Гнів.

Негативна емоція, яка виникає при виникненні перешкод на шляху досягнення бажаного

Б. Агресія.

В. Гнів.

Д. Радість.

Негативна емоція, яка виникає при неможливості досягти бажане в майбутньому

Б. Агресія.

В. Фрустрація.

Д. Радість.

Тема 5. Психологія особистості

Дайте відповідь «правильно» або «неправильно».

10. Особистість — це людина, яка досягла ЗО років.

а) правильно

б) неправильно

11. Індивід - це талановита людина.

а) правильно

б) неправильно

12. Я-концепція - це стійка система установок особистості, спрямована на самого себе.

а) правильно

б) неправильно

Індивідуальна особливість людини, що визначає динаміку її діяльності і поведінки.

Ця характеристика стосується

а) характеру

б) темпераменту

в) здібностей.

Індивідуальне поєднання стойких і суттєвих властивостей людини, що виражають її ставлення до навколишньої дійсності

Ця характеристика стосується

а) характеру

б) темпераменту

в) здібностей

Індивідуально-психологічні властивості, які відповідають вимогам дано діяльності і є уловами її успешного виконання.

Ця характеристика стосується

а) характеру

б) темпераменту

в) здібностей

Родоначальником вчення про темперамент вважається давньогрецький мислитель

Б. Авіценна

В. Гіппократ.

Якому типу темпераменту за У. Шелдоном притаманна характеристика: схильність до розмірковувань, соціофобія, схильність до самоти, загальмованість у рухах, скутість у поставі?

а) вісцеротончний (ендоморфна будова тіла)

б) соматотонічний ( мезоморфна будова тіла)

в) церебротонічний (ектоморфна будова тіла)

Якому типу темпераменту за У. Шелдоном притаманна характеристика: любов до комфорту, повільна реакція, пристрасть до їжі, соціофілія?

а) вісцеротонічний (ендоморфна будова тіла)

б) соматотонічний ( мезоморфна будова тіла)

в) церебротонічний (ектоморфна будова тіла)

Якому типу темпераменту за У. Шелдоном притаманна характеристика: впевненість у поставі та рухах, схильність до фізичної діяльності, енергійність, потреба в домінуванні, психологічна нечутливість?

а) вісцеротончний (ендоморфна будова тіла)

б) соматотонічний ( мезоморфна будова тіла)

в) церебротонічний (ектоморфна будова тіла)

Якому типу темпераменту за У. Шелдоном притаманна характеристика: любов до комфорту, повільна реакція, пристрасть до їжі, соціофілія?

а) вісцеротончний (ендоморфна будова тіла)б) соматотонічний ( мезоморфна будова тіла)

в) церебротонічний (ектоморфна будова тіла)

Якому типу темпераменту за І. Павловим відповідає опис: Сильний тип темпераменту. Людина жвава та діяльна, легко пристосовується до зміни умов життя, комунікабельна.

а) холерик

б)сангвінік

в)меланхолік

г)флегматик

Якому типу темпераменту за І. Павловим відповідає опис: Слабкий тип темпераменту. Характерна стриманість уповільненість рухів та мови. Чутливий, легко роздратовується.

а) холерик

б)сангвінік

в)меланхолік

г)флегматик

Якому типу темпераменту за І. Павловим відповідає опис: Сильний тип темпераменту. Спокійні врівноважені люди. Їхні почуття розвиваються повільно і зовні мало виявляються.

а) холерик

б)сангвінік

в)меланхолік

г)флегматик

Якому типу темпераменту за І. Павловим відповідає опис: Сильний тип темпераменту. Характерна підвищена збудливість, імпульсивність. У стосунках з людьми різкі і прямолінійні.

а) холерик

б)сангвінік

в)меланхолік

г)флегматик

Вкажіть свій тип темпераменту згідно з будь-яким пройденим вами тестом, охарактеризуйте цей тип, назвіть автора методики.

Назвіть власну акцентуацію характеру, яку ви визначили за тестом опитувачем Шмішека.

містовий модуль 2. Соціальна психологія як об’єкт дослідження і вивчення

9. Четверо досліджуваних брали участь у грі, за умовами якої кожен учасник міг зробити у кінцевий результат внесок, тотожний внеску інших. Після завершенні гри один випадково обраний гравець нагороджувався як такий, що досягнув найкращих успіхів. Коли досліджуваних спитали, хто, на їх думку зробив найбільший внесок для досягнення мети гри, то переважна більшість вважала таким саме того, хто отримав винагороду. Як пояснити результати цього експерименту? На яку закономірність спілкуваня вони вказують?

а) імідж

б) ідентифікація

в) проекція.

13. За допомогою невербальних засобів у спілкуванні можна оцінити рівень інтелекту співрозмовника.

а) правильно

б) неправильно

14. Перше враження завжди є правильним.

а) правильно

б) неправильно

15. Які правила і прийоми ефективного спілкування ви знаєте?

Тема 6. Міжособистісні стосунки і спілкування

Тема 7. Психологія малої групи (робочого колективу)

Тема 8. Психологічні фактори досягнення успіху ділової людини

Тема 9. Психотехнології і ефективний менеджмент

Тема 10. Психотехнології і самоствердження ділової людини

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Г. П. В. Симонова | История. Запрос. У Светланы есть много знаний, она многое умеет в своей области, хорошо чувствует людей

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 388; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.