Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Місце Вашого постійного проживання ?


Що спонукало Вас, здобувши вищу освіту, Ви вирішили змінити спеціальність?

а) важко знайти місце праці за спеціальністю у Львові;

б) просто втратив інтерес до спеціальності;

в) Ваш варіант відповіді____________________________________

 

10. Ваша стать:

а) Чоловіча;

б) Жіноча

 

11. Ваш вік? ________________________

 

а) у Львові;

б) невеличке містечко;

в) проживаю у сільській місцевості;

г) Ваш варіант відповіді_____________________________________

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

 


Приклад опрацювання напіввідкритого запитання:

Пошук джерел існування завжди змушує людей намагатись знаходити нові шляхи виходу і подолання кризових ситуацій. Респондентам було запропоновано вказати якими будуть основні шляхи подолання молоддю нестабільності при погіршенні соціально-економічної ситуації. Більшість опитаних, основний дієвий метод, що дасть можливість подолати кризу, вбачає у пошуці додаткової роботи (47.00%). Однак, зважаючи, на погіршення соціально-економчної ситуації в області, значна частина молодого покоління шукатиме роботу не в дома, а за кордоном (52.25%), при цьому не нехтуючи можливістю залишитись там на постійне проживання (35.50%). Також, варто звернути увагу й на той факт, що 39.25% вказало на те, що з метою виживання молодь змушена буде вдатись до злочинної діяльності. 18 % опитаних вважають, що зможуть скоротити свої потреби і видатки, а для 8,75% основним способом подолання кризових ситуацій буде ведення сільськогосподарських робіт.

 

Мал. 1.; „Шляхи подолання молоддю кризових ситуацій за умов соціально-еокономічної нестабільності”

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
У який спосіб Ви зарезервували це робоче місце? | Предмет дослідження

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 180; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Автоматизоване робоче місце судового виконавця
 2. Антропогенне ландшафтознавство, його місце в системі наук про Землю
 3. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 4. Безпека проживання і побутові умови на польовій базі
 5. Брокерська фірма, роль і місце в біржовій діяльності
 6. Будова машини постійного струму
 7. В.3. Випрямлення змінного струму в постійний за допомогою колектора. Найпростіший генератор постійного струму.
 8. Вибори проводяться на місцевому (на території сіл, се­лищ, міст районного значення) та регіональному рівнях.
 9. Визначення 0Р на місцевості, техніці та інших предметах
 10. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.
 11. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю та за видання актів які порушують права власників цих ділянок.
 12. Військовослужбовці строкової служби не беруть участі у місцевих виборах.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.