Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Превентивне виховання


Профорієнтаційна робота в школі

Профорієнтаційна робота в школі - це процес взаємодії вихователя і вихованців, спрямований на допомогу учням у професійному самовизначенні.

Професійне самовизначення або свідомий вибір професії - це вибір, здійснюваний учнем на основі знань про зміст про­фесій та їх вимог до людини, а також про ринок професій.

Система професійної орієнтації містить такі компоненти: професійне інформування, професійне виховання, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір та професійна адаптація.

Професійне інформування - повідомлення школярам інформації про зміст, соціально-економічні та психофізіологічні особливості професій, про потреби суспільства в них, про можливості здобуття цих професій.

Професійне виховання має на меті вивчення і формування правильних мотивів вибору професії школярами на основі знань ринку професій, власних інтересів та професійних здібностей.

Професійна діагностика - це вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. Вона здійснюється фахівцями (психологами) з використанням різноманітних діагностичних методик.

Професійна консультація полягає в наданні допомоги спеціалістів (психологів, лікарів, педагогів) у встановленні відповідності між вимогами професії й індивідуально- психологічними особливостями особистості. Розрізняють такі різновиди профконсультації, як довідкова, діагностична, медична.

Професійний відбір передбачає зарахування людини до навчального закладу або на робоче місце на підставі її відповідності певним професійним критеріям.

Професійна адаптація - це пристосування людини до виробництва, трудового колективу, умов праці, особливостей професії. Як професійний відбір, так і професійна адаптація не є завданнями загальноосвітньої школи, вони переважно здійснюються в професійному навчальному закладі чи безпосередньо на робочому місці. Успішність професійної адаптації є показником правильності вибору професії.

Превентивне виховання — це процес роботи з учнями щодо запобігання формуванню у них шкідливих звичок.Метою його є виховання у школярів негативного ставлення до вживання алкоголю та наркотиків.

Завданнями превентивного (випереджаючого) виховання є:

- формування наукових знань про шкідливий вшіив на організм людини, особливо в дитячому та юнацькому віці, алкоголю, тютюну та наркотичних речовин;

- демонстрація переваг здорового способу життя;

- виховання відповідальності за збереження свого здоров'я;

- збудження прагнення позбутися шкідливих звичок.

У процесі превентивного виховання важливо показувати учням особливості шкідливого впливу наркотичних речовин залежно від віку чи статі, залучати фахівців до інформування вихованців про можливі медичні проблеми, які виникають при зловживанні тютюну, алкоголю та наркотиків, демонструвати яскраві вражаючі приклади деградації особистості наркомана, заохочувати школярів до пропагандистської діяльності серед молодших товаришів чи однолітків за здоровий спосіб життя.

Основним критерієм вихованості школяра в даному напрямі буде дотримання ним здорового способу життя.

Реалізація завдань кожного напрямку виховання здійсню­ється у процесі вивчення навчальних дисциплін, у позакласній та позашкільній виховній роботі, у процесі спільної роботи школи, сім'ї та громадськості шляхом залучення школярів до активної участі у різних видах діяльності.

Лише комплексний підхід до реалізації змісту та завдань виховання в єдності навчальної, позаурочної та позашкільної діяльності дітей, в гармонії родинно-шкільних відносин забезпечить ефективність виховного процесу.

Література

1. Ігнатенко П.Р., Поплужний В.Л., Косарева Н.І., Крицька A.B. Виховання громадянина. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 3-7.

2. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа. - 1997. - С. 62-93.

3. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (проект) // Педагогічна газета.- 2000.- № 6.- С.4-5.

4. Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - №6. - С. 18-22.

5. Макаренко A.C. Педагогічна поема. - К., 1973.

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. - К., 1999. - С. 260-275.

7. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М.галузяк, М.І. Сметанський, В.І.Шахов. - Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2006. - С. 66-75.

8. Сухомлинський В.О. Павлиська школа // Вибр. тв. -У 5 т. - К., 1976. - Т.4. - С. 125-390.

9. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К.: ІЗМН, 1997. - С. 42-52.

TEMA 3. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ

ПЛАН

НуХі. Поняття про методи виховання.

2. Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору методів вихователем. ^3. Характеристика методів виховання:

а) методи формування свідомості особистості;

б) методи організації діяльності, спілкування, формування досвіду суспільної поведінки;

в) методи стимулювання і мотивації діяльності і поведінки;

г) методи самовиховання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Статеве виховання | Поняття про методи виховання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 903; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.