Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Поняття про методи виховання


Педагогічна діяльність здійснюється за допомогою системи засобів, які використовуються з метою формування особистості вихованців, їх називають формами і методами виховання. Форми служать для вираження змісту, пов'язують основні його елементи; використання методів виховання підвищує ефективність організаційних форм, допомагає реалізувати цілі виховання. Поняття "метод виховання" і "форма виховання" дуже близькі між собою. Часто одне і те саме поняття може використовуватися як метод і як форма (наприклад, бесіда). Але у широкому сенсі, форма - це організаційний засіб, а метод - спосіб досягнення цілі.

У педагогіці метод виховання - це спосіб взаємопов'язаної діяльності вихователя і вихованців, спрямованої на розв'язання завдань формування особистості вихованців.

Подібно методу навчання, метод виховання в педагогічному процесі розчленовується на складові частини: прийом, дію, операцію. Прийом — це сукупність дій у структурі методу. Прийоми педагогічної взаємодії (педагогічного впливу) визначила і класифікувала Е.Ш.Натанзон[57] за характером почуттів, які викликає в учнів застосування їх вихователем. Створюючі прийоми (прохання, довір'я, організації успіху та ін), застосовані вчителем, породжують у вихованців позитивні почуття, які

' Див. Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. — М., 1972. — С. 4-10.

сприяють розвитку нових позитивних якостей, думок, мотивів поведінки. Гальмівні прийоми, такі, як погроза, розвінчання, присоромлення тощо, викликають негативні почуття (розчарування, сором, жаль, каяття і т.д.), які сприяють подо­ланню негативних якостей. Сучасна палітра виховних прийомів набагато розширена, переважно за рахунок прийомів гуманістичного виховання. В реальному педагогічному процесі між методами і прийомами виховання немае чіткої межі, вони можуть замінювати один одного в конкретних ситуаціях. Наприклад, бесіда може розглядатися як метод формування поглядів і переконань, або як методичний прийом при реалізації методу привчання. Майстерність вихователя полягає в умілому оперуванні системою методів і прийомів виховання, у творчому підході до вибору найефективніших у даній конкретній ситуації. Сам по собі жоден метод є ні хорошим, ні поганим. На це звертав увагу А.С.Макаренко: "Ніякий засіб педагогічний ... не може бути визначений завжди абсолютно корисним. Найкращий засіб у деяких випадках обов'язково буде найгіршим"'. Тільки творчість вчителя, інтуїція, винахідливість, кмітливість допоможуть йому уникнути стереотипних рішень.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Превентивне виховання | Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору методів вихователем

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 227; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. IV. Поняття і показники рівня життя
 3. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 4. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 7. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 8. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 9. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 12. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.