Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інтегроване середовище програмування


Модель компілятора

       
   

 


Означення. Лексема– мінімально значима одиниці тексту програми.

Сучасні мови програмування – це не тільки мова програмування з компілятором. Мови програмування як програмний продукт поставляються на ринок ПЗ разом з повним комплектом інструментів для створення програм. Такий комплект називається інтегрованим середовищем програмування. Він призначений не тільки для полегшення процесу складання програм, але і для професійної розробки програмних додатків.

Означення Середовище програмування – це програма, що має засоби автомати­зації процесів підготовки та виконання програм користувача.

 

До його складу входять, як правило, наступні інструменти:

Ø текстовий редактор для набору і редагування програми;

Ø мова програмування з компілятором чи інтерпретатором;

Ø компонувальник;

Ø система усунення синтаксичних помилок, покроковий налагоджувач;

Ø бібліотека готових до використання програмних модулів (процедур та функцій);

Ø довідкова система з питань розробки програм у даному середовищі.

Прикладами інтегрованих середовищ програмування є Turbo Pascal 7.0, Delphi і Visual Basic для Windows. Використання цих середовищ при розробці додатків дозволяє користувачам прикладати набагато менше зусиль, ніж при написанні програм за допомогою мов більш низького рівня.

Створення програми починається зі складання алгоритму, орієнтованого на визначене інтегроване середовище програмування. Алгоритм перекладається на мову програми і вводиться з клавіатури у вікні текстового редактора. Після того, як ви набрали з клавіатури текст і виправили в ньому помилки, потрібно відправити програму на автоматичну перевірку. При цьому автоматично буде запущений ще один засіб зі складу середовища програмування – це налагоджувач (по-англійському – debugger). Налагоджувач перевірить текст із погляду синтаксису, запропонує вам виправити знайдені помилки. Програміст за допомогою налагоджувача може також переглянути і змінити вміст комірок пам’яті комп’ютера.Налагоджену програму можна запускати на виконання. Перекладом тексту програми на машинну мову займеться відомий уже вам засіб – транслятор. Йому буде допомагати компонувальник (linker), задачею якого є пошук і компонування розрізнених модулів і бібліотек, що необхідні для виконання програми.

Інтегроване середовище програмування забезпечує діалогову взаємодію з користувачем на всіх етапах складання і виконання програми. Середовище програмування сконструйоване таким чином, щоб користувачу були доступні всі можливі інструменти програмування, і він почував себе комфортно.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Компілятори й інтерпретатори | Алфавіт мови програмування

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 4147; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.