Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

While i <= ndo


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Оператор циклу з передумовою while

Begin

Suma := Suma + i ;

i := i + 1 Помилка!

end;

 

В Turbo Pascal, також як і у всіх інших реалізаціях мови Pascal, оператор for має два істотних обмеження:

1) Крок зміни лічильника циклів може бути тільки або +1 (якщо використовується ключове слово to), або –1 (якщо використовується ключове слово downto).

2) Змінна, що виступає в ролі лічильника циклів, може бути тільки порядкового типу й повинна бути локальною для того блоку, у якому перебуває оператор for.

 

 
 

Операторwhileразом з оператором caseє самими універсальними керуючими конструкціями. За допомогою оператору caseможна записати умову розгалуження довільної складності, а за допомогою оператора whileможна записати будь-яку циклічну дію.

Спрощено загальну структуру оператора циклу із передумовою можна зобразити одним із двох наступних способів.

Якщо тіло циклу складається з одного оператора Якщо тіло циклу включає більше одного оператора
while Умоваdo Оператор while Умоваdo begin Оператор; Оператор; . . . Оператор end

Оператор whileдозволяє багаторазово виконувати одні і ті ж самі дії залежно від деякої Умови, що записується між ключовими словами whileі do і повинне бути виразом логічного типу, тобто приймати тільки логічне значення (True або False).

Опишемо роботу циклу whileбільш докладно. Спочатку, при вході в цикл, обчислюється Умова. Якщо вона дорівнює False, то вхід у цикл не виконується й керування передається операторові, що випливає безпосередньо за Операторами тіла циклу. Якщо ж Умова дорівнює True, то відбувається вхід у цикл і однократне виконання Операторів його тіла. Як тільки досягнуто кінець тіла циклу, керування знову передається на його заголовок, де знову обчислюється Умова. Якщо значення Умови все ще дорівнює True (що залежить від зміни значень змінних під час попереднього виконання Операторів циклу), то тіло циклу виконується ще один раз, і так далі. Як тільки чергове обчислення Умови циклу дає значення False, робота циклу завершується.Приклад:

Suma := 0;

i := 1; {!!!Повинні бути початкові установки змінних, що стоять в умові циклу}

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
For i := 1 to n do | Понятие об инфекционных заболеваниях

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 229; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.