Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерела оперативного струму

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ.

Контрольні запитання

1. Призначення релейного захисту?

2. Які вимоги ставляться до релейного захисту?

3. Які типи реле застосовуються для релейного захисту?

4. Як класифікуються реле за способом включення в коло, що контролюється?

5. Як класифікуються реле за способом дії на вимикач?

6. Будова і принцип дії електромагнітних реле.

7. Будова і принцип дії індукційних реле.

8. За рахунок чого забезпечується витримка часу в реле часу?

9. Будова і принцип дії газового реле.

10. Основні переваги та недоліки мікроелектронних реле.

11. Основні переваги та недоліки мікропроцесорних реле.

1. Джерела оперативного струму.

2. Релейний захист повітряних ліній напругою 6…10 кВ.

2.1 Максимальний струмовий захист ліній напругою 6…10 кВ.

2.2 Струмова відсічка повітряних ліній напругою 6…10 кВ.

 

 

Література: 1 с.287-327; 2 с.221-242; 3 с.297-314; 4 с.321-348; 5 с.259-285;
6 ст.231-262; 7 с.298-313; 8 с. 173-204; 9 с.216-238.

 

 

 

Для живлення кіл дистанційного керування вимикачами, релейного захисту, автоматики і сигналізації можна використати як постійний, так і зміннийструми. Джерелом постійного оперативного струму є акумуляторні батареї, а змінного – трансформатори струму, трансформатори напруги і трансформатори власних потреб.

Постійний оперативний струм використовують на електростанціях і великих підстанціях. Джерела цього струму відзначаються високою надійністю, але дорогі, складні в експлуатації і потребують ретельного догляду за акумуляторними батареями та зарядними агрегатами.

Пристрої змінного оперативного струму, порівняно з джерелами постійного оперативного струму, значно дешевші і простіші в експлуатації; тому в сучасних схемах релейного захисту, автоматики і сигналізації все ширше використовують оперативний змінний струм.

Трансформатори напруги і трансформатори власних потреб використовують для живлення оперативних кіл автоматики. При коротких замиканнях, коли напруга може значно знижуватись, трансформатори напруги як джерела живлення оперативних кіл стають ненадійними.Основним джерелом оперативного струму релейного захисту є трансформатори струму. Трансформатори струму можуть бути використані для безпосереднього вмикання оперативних кіл релейного захисту і автоматики (рисунок 16.1) (з використанням реле РТВ, РТМ, РТ-85, РТ-40, РВМ-12, РВМ-13, РП-341) і для приєднання блоків живлення рисунок 16.2).

В блоках живлення здійснюється випрямлення змінного струму. Тому на виході блока живлення маємо випрямлений струм; до цього блока можна приєднувати апаратуру, що працює на постійному оперативному струмі. При використанні блоків живлення релейний захист виконується за тими ж схемами, що і при постійному оперативному струмі.

В залежності від елементів, від яких здійснюється живлення, розрізняють струмовий блок (рисунок 16.2, а), який приєднується до трансформаторів струму (БПТ), і блок напруги(рисунок 16.2, б), що приєднується до трансформатора напруги або до трансформаторів власних потреб (БПН). Блоки живлення виконують на номінальну напругу 24...220 В.

Найбільш широко у схемах релейного захисту використовують блоки живлення серії БП-11, БП-101, БП-1002, БП-1001.

Ці блоки можуть забезпечити живлення реле часу, проміжного реле і котушок вимикання (пружинних і вантажних приводів), що працюють на-постійному оперативному струмі. Блок живлення БПТ-11 приєднують до трансформатора струму. Проміжний трансформатор TLA і конденсатор С виконують функції ферорезонансного стабілізатора напруги.

 

 

 

 


 

а б

 

 
 

 

 


в

 

 

а – із використанням реле РТВ, РТМ; б – із використанням реле РТ-80, РТ-90; в – із використанням реле РТ-40, РВМ-13, РП-341.

 

Рисунок 16.1 – Безпосереднє живлення оперативних кіл від

трансформатора струму

 

 


 

 

а б

 

 

Рисунок 16.2 – Схеми блоків живлення: а – БПТ-11; б – БПН-11

Вторинна обмотка блока БПТ-11 має відгалуження на 24 В (перемичка між контактами 15-22) і 110 В (перемичка між контактами 16-22).

Блоки БПН-11 мають два елементи, кожний з яких складається з проміжного трансформатора напруги TLV1 (TLV2) і випрямляча VD на виході. Первинні обмотки проміжних трансформаторів мають по дві секції, які вмикають послідовно або паралельно – залежно від вхідної напруги (220 або 110 В).

Блоки живлення серії БП-11 розраховані на живлення апаратури потужністю 20...25 Вт. Блоки БП-101 розраховані на потужність 160...240 Вт в короткочасному режимі роботи, а блоки БП-1002 – на 800...1500 Вт.

При повному відключенні підстанції від джерела живлення ні ТН, ні ТВП, ні ТС не можуть бути джерелом оперативного струму. Також у малопотужних електричних мережах часто потужність, що віддається трансформатором струму, недостатня для вимикання вимикача. Якщо пристрої РЗА повинні виконувати якісь дії в цей час (наприклад вимкнення віддільника пошкодженого обладнання) то джерелом оперативного управління можуть бути попередньо заряджені конденсатори блоків живлення і зарядження конденсаторів БПЗ-401 (рисунок 16.3) (з живленням від трансформаторів напруги або трансформаторів власних потреб) і БПЗ-402 (з живленням від вторинних обмоток ТС). Вони є також єдиним джерелом змінного оперативного струму в схемах захисту мінімальної напруги.

 

 


Рисунок 16.3 – Схема блоку живлення і заряду конденсаторів БПЗ-401

 

Основна їх перевага перед іншими джерелами полягає у надійності живлення оперативних кіл, незалежно від стану головних кіл змінного струму, оскільки вони заряджаються при нормальному режимі. Для дії котушок електромагніту відключення вимикача використовується енергія зарядженого конденсатора СЗ (рисунок 16.3). При порушенні нормального режиму через замикаючі контакти вихідного реле захисту KL заряджений конденсатор СЗ вмикається до котушки вимикання YAT, внаслідок чого вимикач вимикається.

Тривалість зарядження конденсаторів ємністю 80 мкФ до напруги 320 В становить не більше 0,6 с при опорі резистора R3, що дорівнює нулю (при знятій перемичці 4-6), і не більше 3,6 с при опорі 4 кОм (при встановленій перемичці 4-6). Зарядний пристрій БПЗ-401 забезпечує зарядження кількох конденсаторних батарей загальною ємністю до 500 мкФ при напрузі 400 В. Блоки конденсаторів БК-401 ємністю до 40 мкФ використовують для приводів РБА, ППМ, ПП, блоки конденсаторів БК-402 ємністю 80 мкФ – для приводів ПЭ-2, ПЭ-11, ПС-10, а блоки конденсаторів БК-403 ємністю 200 мкФ — для приво­дів ПЭ-3, ПС-30.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 4166; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.