Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Диференціальний захист силових трансформаторів
Читайте также:
 1. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
 2. Біологічний захист
 3. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу
 4. Вимоги до релейного захисту
 5. Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації
 6. Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
 7. Втрати енергії в силових трансформаторах.
 8. Газовий захист трансформатора
 9. Гідродинамічні аварії. Методика оцінки інженерного cтану при них і заходи захисту населення та території
 10. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій
 11. Державні соціальні стандарти та гарантії у сфері соціального захисту населення

 

Для захисту трансформатора від внутрішніх замикань, а також від зниження рівня масла найчастіше використовують газове реле.

Потужні трансформатори (Sн ³ 6300 кВА) для захисту від пошкоджень на виводах і, як доповнення до газового захисту, мають поздовжній диференціальний захист (рисунок 17.1). Він має чітко визначену зону дії (між трансформаторами струму з одного і другого боків трансформатора). У зону захисту вхо­дять, крім обмоток силового трансформатора, кабелі і шини до місця встановлення трансформаторів струму.

Із двох сторін трансформатора встановлені трансформатори струму ТА1 і ТА2 (рисунок 17.1), які обмежують зону дії диференціального захисту. Вторинні обмотки трансформаторів ТА1 і ТА2 з’єднуються послідовно, а струмове реле під’єднується до них паралельно.

 

 
 

 


а б

 

а – к.з. поза зоною дії захисту; б – к.з. в зоні дії захисту

 

Рисунок 17.1 – Схема поздовжнього диференціального захисту трансформатора

При к.з. в точці К1 за межами зони захисту (рисунок 17.1, а), та в нормальному режимі роботи трансформатора, якщо прийняти, що первинні струми рівні між собою, то при рівних коефіцієнтах трансформації ТА1 і ТА2 – вторинні струми І2-1 та І2-2 також будуть рівними, тоді в ідеальному випадку можна записати :

(17.9)

 

 

Таким чином, диференціальний захист не реагує на к.з. поза зоною захисту, і тому може виконуватися без витримки часу. Цей захист відноситься до захистів із абсолютною селективністю.

На практиці ж, в режимі навантаження, і особливо при к.з. поза зоною захисту, струм Ірд не може дорівнювати нулю, так як трансформатори ТА1, ТА2 мають різні похибки, і навіть при рівних струмах в первинній обмотці їх вторинні струми не будуть рівні між собою. Струм в реле називається струмом небалансу:

(17.10)

Для забезпечення не спрацювання реле диференціального захисту у вказаних режимах струм спрацювання реле необхідно вибирати більшим за струм небалансу:

(17.11)

 

де kн – коефіцієнт надійності, kн = 1,3.

 

При к.з. в зоні дії захисту (рисунок 17.1, б), при двосторонньому живленні, напрям первинного І1-2 і вторинного І2-2 струмів змінюються на 1800, при цьому в реле буде протікати сума струмів:

 

(17.12)

 

В такому разі реле спрацює і відключить пошкоджений елемент. У випадку одностороннього живлення в реле протікає один із струмів І2-1 або І2-2. При цьому релейний захист також повинен спрацювати.

Відмінністю трансформатора від інших елементів мережі є те, що струми в первинній і вторинній обмотках не рівні, а коефіцієнти трансформації трансформаторів струму такі, що за їх допомогою практично не можливо одержати рівні вторинні струми в плечах диференціального захисту. Не рівність струмів І2-1 та І2-2 визиває струм небалансу.Якщо обмотки трансформаторів мають різне з'єднання, то треба збалансувати зсув струмів у плечах диференціального захисту. При з’єднанні, наприклад, обмоток силового трансформатора за схемою «зірка – трикутник» з боку зірки силового трансформатора трансформатори струму з'єднують трикутником, а з боку трикутника – зіркою.

Нерівність значень вторинних струмів, відповідно, струм небалансу можуть виникнути із-за:

– різних похибок різнотипних трансформаторів струму;

– регулювання напруги на одній стороні трансформатора;

– кутового зсуву між первинними струмами.

Вказані особливості силових трансформаторів визначають особливості його диференціального захисту. Для виконання такого захисту необхідно вирішити наступне:

– відстроювання від кидків стуму намагнічування при підключенні ненавантаженого трансформатора під напругу:

, (17.13)

де – струм намагнічування, А;

– коефіцієнт надійності, .

 

(17.14)

 

– відстроювання від розрахункового максимального струму небалансу при перехідних режимах зовнішніх к.з.:

(17.15)

Спочатку розраховуємо без урахування складової струму небалансу від неточного вирівнювання на комутаторі реле:

(17.16)

де – коефіцієнт, який враховує перехідний режим, = 1;

– коефіцієнт однотипності , = 1;

– відносне значення струму намагнічування, = 0,1;

– періодична складова струму к.з. при трифазному металічному к.з., А.

 

Струм спрацьовування реле диференціального захисту:

(17.17)

Коефіцієнт чутливості захисту:

(17.18)

де – двохполюсний струм к.з. на шинах високої напруги, А.

 

Визначаємо струм спрацювання реле основної сторони:

(17.19)

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1375; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.148.23
Генерация страницы за: 0.003 сек.