Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок електричних мереж трифазного струму при сталому перерізі проводів магістралі

 

Основним завданням при розрахунках мереж є визначення перерізу проводів за заданою допустимою втратою напруги. В свою чергу, допустиму втрату напруги в мережі визначають виходячи із допустимих значень відхилення напруги у споживачів. При змінному струмі, на відміну від постійного, в мережі окрім активного опору необхідно також враховувати і реактивний опір. Реактивний і активний опір проводів по різному залежать від зміни перерізу проводів. Так, наприклад, із збільшенням перерізу алюмінієвого проводу від 16 мм2 до 95 мм2 активний опір зменшиться в 5,8 разів, а індуктивний – лише в 1,2 рази. Тому для визначення перерізу проводів використовують метод розподілу допустимої втрати напруги на реактивну та на активну складові (метод Степанова), згідно із (6.37):

 

, (6.39)

 

де – складова допустимої втрати напруги в активному опорі;

– складова допустимої втрати напруги в реактивному опорі.

 

Відомо, що реактивний (індуктивний) опір одного кілометру проводу із кольорового металу мало змінюється із зміною перерізу і становить для повітряних ліній у середньому 0,35…0,45 Ом/км. Тому ще до визначення перерізу проводу, підставивши значення х0 можна обчислити наближене значення реактивної складової допустимої втрати напруги:

 

. (6.40)

або

. (6.41)

Віднявши від допустимої втрати напруги її реактивну складову, матимемо активну складову втрати напруги:

 

. (6.42)

 

Згідно із (6.37):

 

. (6.43)

 

Підставивши , при сталому перерізі проводів отримаємо:

 

, (6.44)

 

або через потужність:

 

. (6.45)

 

Звідси переріз проводів:

 

, (6.46)

 

або

 

. (6.47)

 

Порядок розрахунку електричних мереж за допустимою втратою напруги при сталому перерізу проводів наступний:

1. Задаються середнім індуктивним опором (х0 = 0,35…0,45 Ом/км) одного кілометру проводу.

2. Визначають реактивну складову втрати напруги за виразами (6.40) або (6.41).3. Користуючись рівнянням (6.42), знаходять активну складову допустимої втрати напруги в магістралі .

4. За рівнянням (6.46) або (6.47) визнають розрахунковий переріз проводу.

5. Вибирають за таблицями відповідний стандартний переріз проводу.

6. Знаходять його активний і реактивний опори для 1 км і за рівнянням (6.37) або (6.38) визначають дійсну втрату напруги в мережі. Якщо вона більша допустимої то необхідно збільшити переріз проводу.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Спад і втрата напруги в мережах змінного струму | Розрахунок розгалужених електричних мереж змінного струму за допустимою втратою напруги

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 779; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.