Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 6. Таким чином, якщо в президентсько-парламентській республіці уряд фактично є інструментом президентської влади
Таким чином, якщо в президентсько-парламентській республіці уряд фактично є інструментом президентської влади, то в парламентсько-президентській республіці він залежить від розкладу сил у парламенті.

Крім цього, за парламентсько-президентської форми правління намітилася тенденція до встановлення більш високого ступеня автономності відносин уряду з парламентом. Президент не мав повноважень своєю волею відправляти Кабінет Міністрів у відставку. Він, хоч і брав активну участь у формування Кабінету Міністрів, але був суттєво обмежений у своїх повноваженнях і мав рахуватися із законодавчим органом: для цього було потрібно внесення резолюцій недовіри уряду з боку парламенту. Президент також був обмежений і в праві розпуску парламенту.

Водночас, президент володів низкою суттєвих повноважень,що свідчить про перехід України саме до парламентсько-президентської, а не до парламентської форми правління:

1) обирався всім населенням країни (а не парламентом);

2) міг призупинити дію актів Кабінету Міністрів у разі, якщо вони суперечили Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України відносно їх конституційності;

3) скасовував акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

4) акти Президента володіли вищою юридичною силою стосовно актів уряду;

5) здійснював керівництво зовнішньою політикою, сферою національної безпеки та оборони;

6) мав право вето щодо прийняття Верховною Радою законів (окрім законів про внесення змін у Конституцію України);

7) припиняв повноваження Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією.

Порівняння Конституції України з конституціями інших європейських країн, які запровадили змішану форму правління, показує, що компетенцію основних інститутів вищої влади в Україні було недостатньо збалансовано, а модель влади нечітко виписана. Саме це, як свідчить аналіз, надалі стало однією з основних причин політичної кризи в Україні та проведення конституційної реформи 2010 року. Водночас, для подальшого опрацювання наявних конституційно-правових проблем та підготовки пропозицій щодо удосконалення Основного Закону згідно з рішенням Президента України було створено Конституційну асамблею на чолі з першим Президентом України Л.Кравчуком.

 

 

МЕХАНІЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА

ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 315; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.