Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Іпохондричний розлад
Соматизований розлад

Група психопатологічних порушень подібних до проявів соматичної патології, яка при об’єктивному обстеженні не підтверджується.

Соматоформні розлади

Невротичний розвиток особистості – це сталi за клiнiчними проявами, практично незворотнi змiни всiєї особистостi людини, зумовленi тривалим перебiгом неврозу, коли зафiксовують "входження" або "втечу" у хворобу.

Невротичний розвиток особистостi

 

Розвиток цього стану може призвести до стiйкої соцiально-трудової дезадаптацiї хворого, а вiдтак закiнчитися його iнвалiднiстю.

Лiкування проводять в основному амбулаторно. Перiодично, при розвитку стану декомпенсацiї, хворого госпiталiзують у вiддiлення неврозiв або в денний стацiонар.

Профiлактика невротичного розвитку особистостi полягає в запобiганні розвитку неврозiв i своєчасному якiсному їх лiкуванні.

До цієї групи відносять:

Соматизований розлад

Іпохондричний розлад

Хронічний соматоформний больовий розлад

Соматоформна вегетативна дисфункція.

 

Хронічна соматизація з великою кількістю множинних мінливих соматичних скарг симптомів, які не можуть бути пояснені будь-якою органічною патологією з допомогою об’єктивних досліджень органів і систем. Поведінка пацієнтів характеризується постійною недовірою різним лікарям, що намагаються переконати їх у відсутності соматичної хвороби. Симптоми можуть бути звернені до будь-якої системи організму, стабільні, тривають не менше двох років, супроводжуються депресивно-іпохондричними розладами.

Надмірна стурбованість можливістю серйозного соматичного захворювання або підозра щодо його існування, чи кількох важких захворювань, або каліцтва, яке передбачається. Не дивлячись на дані медичних обстежень, що не стверджують наявність соматьичного захворювання, хворі висловлюють недовіру переконанням лікарів.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.