Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання та задачі контролю і ревізії основних засобів та нематеріальних активів
Тема № 5. Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних активів.

5.1. Завдання та задачі контролю і ревізії основних засобів та нематеріальних активів

5.2. Перевірка стану зберігання основних засобів

5.3. Контроль та ревізія нарахування та використання амортизаційних відрахувань

5.4. Контроль та ревізія капітального та поточного ремонтів

5.5. Інвентаризація нематеріальних активів

До основних засобів належать матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання котрих понад один рік.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

По дебеті рахунку 10 «Основні засоби» відображаються надходження основних засобів на баланс підприємства, що враховуються по початковій вартості, по кредиті - вибуття. Інформація про суму зносу узагальнюється на рахунку 131 «Знос основних засобів».

Аналітичний облік основних засобів ведеться окремо по кожному об'єкті.

Основними задачами ревізії операцій з основними засобами є перевірка:

– слушності віднесення матеріальних активів до основних засобів;

– реальності оцінки і переоцінки основних засобів;

– слушності відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку;

– своєчасності і слушності документального оформлення і відображення в облікових регістрах надходження і вибуття основних засобів;

– слушності нарахування амортизації, своєчасності і повноти вмикання її у витрати виробництва;

– слушності нарахування і списання зносу основних засобів;

– відповідності і слушності оформлення списання основних засобів і ін.

З метою забезпечення належного обліку і контролю за зберіганням основних засобів кожному інвентарному об'єкту в момент надходження на підприємство може привласнюватися відповідний інвентарний номер, що зберігається за об'єктом весь період перебування його на даному підприємстві. Якщо який-небудь об'єкт основних засобів вибуває (реалізація, ліквідація, безоплатна передача і т.п.), те його номер не може привласнюватися іншому об'єкту, що надійшов згодом.Під час ревізії необхідно простежити, проставляються чи інвентарні номера в актах, накладних і інших первинних документів, що служать підставою для прийняття на облік або зняття з обліку окремих об'єктів.

Під час огляду об'єктів уточнюють, чи позначені на них інвентарні номера шляхом прикріплення металевих жетонів, нанесення номерів незмивною фарбою, клеймування, витравлення, випалювання або в інший спосіб.

До моменту перевірки первинних документів і зроблених записів на рахунку 10 «Основні засоби» варто засвідчитися в тотожності сальдо по цим рахунком на останню звітну дату в балансі і Головній книзі, а сальдо Головної книги на цю же дату звірити з даними аналітичного обліку (типовими інвентарними картками або книгами).

На початку ревізії варто з'ясувати, усі чи основні засоби по місцями зберігання й експлуатації, закріплені за конкретними особами, що відповідають за їхнє зберігання.

Ревізор перевіряє слушність ведення карток обліку руху основних засобів (ф. № ОЗ-8), своєчасність заповнення всіх реквізитів у них на підставі даних інвентарних карток основних засобів і звіряє з даними синтетичного обліку основних засобів. Якщо карток на об'єкти ні, ревізор пропонує керівництву підприємства відновити аналітичний пооб’єктний облік основних засобів. Інвентарні картки підлягають обов'язкової реєстрації. Сукупність карток утворює картотеку, що забезпечує аналітичний облік основних засобів.

Якщо основні засоби ліквідовані, те в картці обліку руху основних засобів необхідно зробити запис об вибуття на підставі актів об списання основних засобів (ф. N ОЗ-З) або автотранспортних засобів (ф. № 03-4).

Ревізор також перевіряє, чи застосовується для пооб’єктного обліку основних засобів у місцях їхній перебування (експлуатації) інвентарний список основних засобів (ф. № 03-9) за матеріально відповідальними особами. Випливає також з'ясувати, чи проводилося періодичне звіряння інвентарних списків (не рідше чим два рази на рік) із записами в інвентарних картках обліку основних засобів (ф. № 03-6).

Перевірці також підлягають орендовані основні засоби, що записуються в балансі орендодавця або орендаря так, аби уникнути подвійного обліку основних засобів. Якщо виявлена нестача або надлишки, установлюють причини і винних осіб.

У випадку підміни дорогих предметів дешевими, нових - старими, варто виявити причини зловживання і вжити заходів щодо їхній усунення і відшкодування збитків. Щодо основних засобів, що зробилися негожими, але не списанні, необхідно також установити причини передчасного спрацьовування або псування і винних у цьому осіб.

Основними джерелами ревізії є: первинні документи (акт прийому відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів ф. № ОЗ-2, акт на списання основних засобів ф. № 03-3, акт на списання автотранспортних засобів ф. № 03-4, акт про установку, пуску і демонтажі будівельної машини ф. № 03-5, інвентарна картка обліку основних засобів ф. № ОЗ-6, описування інвентарних карток обліку основних засобів ф. № 03-7, картка обліку руху основних засобів ф. № 03-8, інвентарний список основних засобів ф. № 03-9, розрахунок амортизації основних засобів для промислових підприємств ф. № 03-14, розрахунок амортизації основних засобів для будівельних організацій ф. № 03-15, розрахунок амортизації автотранспорту ф. № ОЗ-16, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості), регістри синтетичного й аналітичного бухгалтерського фінансового обліку, дані квартальної і річної звітності; податкова, статистична й оперативна звітність.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1008; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.