Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інтерфейс користувача

План

Вступ.

Н.М. БРЕУС

Обчислювальна математика та програмування

Н. М. БРЕУС

 

 

 

 

Конспект лекцій

для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» усіх форм навчання

 

Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО

фактичний матеріал, на засіданні кафедри

бібліографічні відомості інформатики

перевірені. Написання Протокол № 13

одиниць відповідає стандартам від 25.05.2011 р.

 

 

Підписи авторів__________________________________

 

“_____”_____________________________2011р.

 

Підпис завідувача кафедри________________________

 

“_____”_____________________________2011р.

 

Підпис рецензента________________________________

 

“_____”_____________________________2011р.

 

 

Київ НУХТ 2011


Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус Обчислювальна математика та програмування. Конспект лекцій для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» усіх форм навчання. ─ К.: НУХТ, 2011. ─ с.

 

Рецензент Л.Ю. Маноха, канд. техн. наук

Н.І. ВОВКОДАВ

© Н.І. Вовкодав, Н.М. Бреус, 2011

© НУХТ, 2011

MathCAD – найбільш популярна програма математичного аналізу. Під час сучасного навчання з природничих спеціальностей без неї обійтися неможливо. Вона дозволяє виконувати такі операції:

- готувати науково-технічні документи, що містять текст і формули, записані в звичній у математиці формі;

- обчислювати вирази з числовими константами, змінними та функціями;

- виконувати операції з векторами та матрицями;

- розв‘язувати алгебраїчні рівняння, системи рівнянь та нерівностей з параметрами та без них;

- проводити статистичний аналіз даних;

- будувати графіки та відображення поверхонь;

- перетворювати вирази, спрощувати, розкладати на множники;

- диференціювати та інтегрувати функції – чисельно і аналітично;

- розв‘язувати диференційні рівняння;

- створювати програми для автоматизації обчислень у середовищі MathCAD.Предметом дисципліни «Обчислювальна математика та програму­вання» є теоретичні основи та принципи застосування програмних і технічних засобів інформатики при розв’язанні практичних задач предметної області для напряму підготовки 6.051401. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з чисельними методами аналізу математичних моделей, методами розв’язання прикладних задач та оцінки похибок; а також вмінням кваліфіковано використовувати персональний комп’ютер (ПК) та необхідне програмне забезпечення (математичний пакет MathCAD та ін.) .

Дисципліна «Обчислювальна математика та програмування» належить до циклу фундаментальних дисциплін при підготовці бакалавра по спеціальності «Біотехнологія» і викладається у відповідності до навчального плану.

Конспект написаний згідно з програмою з курсу «Обчислювальна математика та програмування» для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія».


Лекція 1. Основи роботи в системі MathCAD

 

1.2. Вхідна мова системи MathCAD. Типи даних.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СПИСОК ДЖЕРЕЛ | Головне меню системи

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.