Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Створення програмного модуля (Add line)

Рис. 17. Панель програмування.

Більшість кнопок цієї панелі створено у вигляді текстового подання операторів програмування, щоб легко зрозуміти їх зміст.

Основними інструментами роботи в MathCAD є математичні вирази, змінні та функції. Нерідко записати формулу в один рядок не вдається. Призначення програмних модулів саме й полягає у записі виразів, змінних і функцій у кілька рядків, часто із застосуванням специфічних програмних операторів.

Програмування має ряд значних переваг, які в багатьох випадках роблять документ MathCAD більш зручним для читання:

· можливість застосування циклів та умовних операторів;

· простота створення функцій і змінних, які потребують декількох простих кроків;

· можливість створення функцій, що містять закритий для іншого документа код, включаючи переваги використання локальних змінних та обробку помилок.

 

Для створення програмного модуля (Рис. 18) потрібно виконати наступні дії:

Ø ввести частину виразу, що буде перебувати ліворуч від знаку присвоєння й сам знак присвоєння;

Ø на панелі програмування натиснути кнопку Add Line(Додати лінію);

 

Ø якщо приблизно відомо, скільки рядків матиме програма, можна створити потрібну кількість ліній повторним натискання кнопки Add Line;

Ø в створених заповнювачах ввести бажану програмну, використовуючи програмні оператори.

Після того як програмний модуль повністю визначений і всі заповнювачі заповнені, функція може використовуватись звичайним способом, як в числових так і в символьних розрахунках.

       
 
   
 

 


Рис. 17. Програмування функції користувача.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 325; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.