Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Призначення, мета та завдання державного земельного кадастру

 

Призначення державного земельного кадастру:

- забезпечення необхідною інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою:

1) регулювання земельних відносин;

2) раціонального використання та охорони земель;

3) визначення розміру плати за землю і цінності земель;

4) контролю за використанням і охороною земель;

5) економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Звідси випливає, що державний земельний кадастр створюється і ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:

- регулюванні земельних відносин; - управлінні земельними ресурсами; - організації раціонального використання та охорони земель; - здійсненні землеустрою; - проведенні оцінки землі; - формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів; - справлянні плати за землю.

Основними завданнями земельного кадастру є:

1) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;

2) застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок;

3) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та гарантування її достовірності;

4) запровадження автоматизованих технологій здійснення земельно-кадастрових робіт і ведення земельного кадастру;

Матеріали земельного кадастру широко використовують при вирішенні багатьох питань, які пов’язані з використанням земельних ресурсів.

Дані земельного кадастру використовують:

1. Для вирішення багатьох земельних, природоохоронних, господарських, фінансових та інших завдань.

2. При розробці проектів землеустрою.

3. При визначенні, розміщення та спеціалізації і концентрації с/г виробництва.

4. Для державного та регіонального планування.

5. При впровадженні нових ринкових форм господарювання.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття Державного земельного кадастру | Види земельного кадастру

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 306; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.