Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Суб’єкти та об’єкти землеустрою
Читайте также:
 1. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура.
 2. Види та форми сучасного землеустрою
 3. До найпоширеніших релігієзнавчих концепцій слід віднести матеріалістичну, об’єктивно- і суб’єктивно-ідеалістичні, а також натуралістичну і соціологічну.
 4. Елементи об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення
 5. Завдання, об’єкти та методичні прийоми і способи експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями
 6. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 7. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
 8. Лекція 11. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 9. Мета, предмет, метод, об’єкти аудиту
 10. Мікросистема, її об’єкти і суб’єкти
 11. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Предмет, об’єкт та суб’єкти макроекономіки.
 12. Модель сучасного землеустрою за видами i формами

Принципи землеустрою

 

Землеустрій як функція управління земельними ресурсами може забезпечити досягнення поставленої мети за умови, що він буде проводитися з урахуванням певних принципів, які випливають з історичного процесу людського буття. При цьому для умов ринкової економіки основними принципами землеустрою є:

 

Основними принципами землеустрою є:

а) дотримання законності;

б) забезпечення науково обґрунтованого розподілу земельних ресурсів між галузями економіки з метою раціонального розміщення продуктивних сил, комплексного економічного і соціального розвитку регіонів, формування сприятливого навколишнього природного середовища;

в) організація використання та охорони земель із врахуванням конкретних зональних умов, узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства, які забезпечують високу економічну і соціальну ефективність виробництва, екологічну збалансованість і стабільність довкілля та агроландшафтів;

г) створення умов для реалізації органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами їхніх конституційних прав на землю;

ґ) забезпечення пріоритету сільськогосподарського землеволодіння і землекористування;

д) забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки, охорони земельних ресурсів і відтворення родючості грунтів, продуктивності земель сільськогосподарського призначення, встановлення режиму природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

 

 

Суб’єктами землеустрою є:

- органи державної виконавчої влади;

- органи місцевого самоврядування;

- юридичні та фізичні особи, які здійснюють землеустрій;

- землевласники та землекористувачі.

Об’єктами землеустрою є:

- територія України;

- території адміністративно-територіальних утворень або їх частин;

- території землеволодінь чи землекористувань;

- окремі земельні ділянки.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2808; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура.
 2. Види та форми сучасного землеустрою
 3. До найпоширеніших релігієзнавчих концепцій слід віднести матеріалістичну, об’єктивно- і суб’єктивно-ідеалістичні, а також натуралістичну і соціологічну.
 4. Елементи об’єктивної сторони складу адміністративного правопорушення
 5. Завдання, об’єкти та методичні прийоми і способи експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями
 6. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 7. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
 8. Лекція 11. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 9. Мета, предмет, метод, об’єкти аудиту
 10. Мікросистема, її об’єкти і суб’єкти
 11. Місце макроекономіки в системі економічних наук. Предмет, об’єкт та суб’єкти макроекономіки.
 12. Модель сучасного землеустрою за видами i формами

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.