Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Земля – головний засіб виробництва в сільському господарстві

Лекція 8. ЗЕМЛЯ – ЯК ОБ’ЄКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Система землеустрою

 

Система землеустрою включає:

а) законодавчо визначену діяльність у сфері землеустрою;

б) органи, що здійснюють державне регулювання у сфері землеустрою;

в) організацію, регулювання та управління у сфері землеустрою;

г) здійснення землеустрою на національному, регіональному і місцевому рівнях;

ґ) державний і самоврядний контроль за здійсненням землеустрою;

д) наукове, кадрове та фінансове забезпечення землеустрою;

е) суб’єкти та об’єкти землеустрою.

 

1. Земля – головний засіб виробництва в сільському господарстві.

2. Земля – як базис для землекористувань несільськогосподарського призначення.

3. Властивості землі, що враховуються при землеустрої.

 

 

Серед матеріальних умов, які необхідні для виробничої діяльності людей, особливе місце займає земля з її ґрунтовим покривом, надрами, лісами і водами.

Без землі неможливе ніяке виробництво, рівно як і існування самої людини.

Земля, як і вода виникли і існують без впливу свідомості людини і її волі.

Зовсім інше значення має земля в сільському господарстві, де вона виступає не тільки, як матеріальний фактор але і як активний фактор виробництва. Процес виробництва в сільському господарстві безпосередньо зв’язаний з землею, з її родючістю, з природними ресурсами і біологічними процесами. В сільському господарстві земля, крім просторового операційного базису, виконує ще інші дві функції, як предмет праці на який людина впливає в процесі виробництва і як знаряддя виробництва при допомозі яких людина вирощує необхідні йому сільськогосподарські культури.

Сільське господарство представляє життєво важливу галузь народного господарства, яка виробляє для суспільства продукти харчування, рослинні та тваринницькі продукти. Отримання їх—це результат процесу праці.

Важливими властивостями землі є родючість: - здатність ґрунту забезпечувати рослини водою поживними речовинами і іншими умовами, необхідними для їх росту і розвитку. Ця властивість корінним чином відрізняється від інших засобів виробництва.

Земля є засобом виробництва, що має цілий ряд специфічних особливостей, які дуже відрізняються від інших засобів виробництва. Основні особливості і розбіжності:

1. Всі засоби виробництва, крім землі, є результатом попередньої людської праці; земля—це продукт самої природи. Вона як дар природи, є попередником праці і її природною умовою. Тільки в процесі виробництва і діяльності суспільства земля стає засобом виробництва.

2. По мірі розвитку продуктивних сил, засоби виробництва кількісно збільшується і якісно змінюється. Менш удосконалені засоби виробництва зникають, замінюються новими, технічно більш вдосконаленими і економічно вигідними. Що стосується землі, то її поверхня (площа) обмежена границями суші земної кулі. Змінити землю якимись іншим засобом виробництва неможливо. Проте це не означає що на земній кулі всі землі придатні для сільськогосподарського виробництва і їх резерви вичерпані. Вчені-грунтознавці доказали, що на земній кулі із 10,5 млрд. га земель, придатних по своїх природних властивостях для сільського господарства, в даний час під землеробством використовується лише 4 млрд. 868 млн. га, тобто менше 30 відсотків.3. Використання землі зв'язано з постійністю місця. Землю, як засіб виробництва не можна перемістити з одного місця на інше, в той час як багато інших засобів виробництва не зв'язані з постійністю місця: наприклад трактори, комбайни, автомашини, фабричні станки і т.д. можна використовувати в різних місцях переміщуючи їх з місця на місце не залежно від віддалей.

4. Всі засоби виробництва при їх інтенсивному використанні вибувають з процесу виробництва. Проте земля не піддається, швидко, руйнівному впливу часу. Більше того, земля при правильному науково обґрунтованому її використанню підвищує родючість і продуктивність.

Таким чином, земля—це вічний і ніким не замінимий засіб виробництва, це необхідна умова існування і відтворення людських поколінь, що міняються.

Правильне і розумне відношення до землі забезпечує постійне збільшення виходу продукції з однієї і тієї ж площі. Продуктивність землі може бути безмежно підвищена при правильному використанні засобів виробництва, праці і науки.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2978; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва.
 2. Аналіз і прогнозування науково-технічного і організаційно-технологічного рівня виробництва.
 3. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
 4. Аналіз ритмічності виробництва
 5. Арт-терапія як ефективний засіб соціалізації особистості з обмеженими функціональними можливостями
 6. Благотворительность как основа деятельности доброволь-ческих социальных организаций на белорусских землях: исторический анализ.
 7. В прибрежных полосах и водоохранных зонах рек, которые размещены на землях сельских товаропроизводителей.
 8. В процесі виробництва.
 9. Варіантне проектування будівельного виробництва.
 10. Визначення індивідуальної придатності людини працювати в небезпечних умовах виробництва
 11. Визначення обсягу виробництва фірми у короткостроковому періоді й довгострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції
 12. Визначення фірмою-монополістом ціни й обсягу виробництва

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.