Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Предмет, завдання, методи клінічної психології

Вступ

Вступ

План

Лекція

Тема 1: «Вступ до клінічної психології»

1. Предмет, завдання, методи клінічної психології

2. Галузі клінічної психології та її зв'язок з іншими науками

3. Історія становлення та розвиток клінічної психології

 

Висновки

 

Література

Основна:

1) Карвасарский Б.Д Клиническая психология.-М.: 2004

2) Клиническая психология /Под ред. М.Перре, У. Баумана.- СПб.: Питер, 2003.-1312с.

3) Менделевич В. Д. – Клиническая и медицинская психология: Практическое руководство. - М.: МЕДпресс, 2001. - 592 с.

 

Додаткова:

1) Гуревич клиническая психология М.-2001

2) Сидоров Введение в клиническую психологию Екатиренбург, 2000

Актуальність вивчення, майбутнім практичним психологам, основ клінічної психології є очевидною. Оскільки практичний психолог, для вдосконалення своїх професійних знань, вмінь, навичок, повинен знати якомога більше про особливості та стани особистості. Знання основ клінічної психології сприятимуть більш глибшій діагностиці стану особистості та проведенню вчасних профілактичних заходів, психокорекції чи психотерапі

 

Термін „Клінічна психологія” походить від гр. слова kline, що означає лікарняна постіль. В сучасній психології, як правило, термін „клінічна” і „медична” психології використовуються як синоніми. Проте медики позначають цю область знань „медична психологія”, а психологи – „клінічна психологія”. У світі прийнято вважати, що психологія існує як самостійна наука з 1879р., коли В.Вундт у Лейпцігу організував лабораторію експериментальної психології. 1885р. Бехтерев у петербурзі відкрив теж експериментальну психологічну лабораторію.

Клінічна психологія – наука, що вивчає психологічні особливості людей, що страждають різними захворюваннями, методи і способи діагностики психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів і психопатологічних симптомів і синдромів, психологію взаємодії пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичні, психокорекційні та психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів. Клінічна психологія – галузь медичної психології, прикладне значення якої визначається конкретними потребами клініки – психіатричної, неврологічної, соматичної; головним завданням її є безпосереднє впровадження психологічних методів і закономірностей у клініку (В. М. Іванов 1974, В.М. Блейхер 1986р.).Предмет клінічної психології – психологічні особливості хворого, психологічні аспекти здоров'я, взаємодія пацієнта і медичного працівника та ін.

Завданням клінічної психології є:

Діагностика відхилень індивідуального та інтелектуального розвитку

Корекція девіантної форми поведінки

Психологічна профілактика та психотерапія

Соціальна реабілітація пацієнтів, що мають психопатичні, психосоматичні або межові розлади

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 3185; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.