Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ НОВИХ ТОВАРІВ
ЕТАП7. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності товару

ЕТАП 6. Підготовка висновків щодо рівня конкурентоспроможності товару

ЕТАП 5. Вибір методу оцінювання конкурентоспроможності товару

ЕТАП4. Визначення переліків параметрів, які підлягають оцінюванню

ЕТАП3. Формулювання вимог до товару-еталона

ЕТАП1 .Визначення цілей оцінювання конкурентоспроможності товару

Основна мета може бути визначена дуже коротко —забезпечити конкурентні перева­ги товару на ринку порівняно з товарами-конкурентами.ЕТАП 2. Збирання та аналіз даних про ринок, покупців, конкурентів

Коректність отриманої на цьому етапі інформації —запорука того, що фірма запропонує саме те, що потребує ринок, — не менше, але й не більше.

Це — надзвичайно важливий етап, оскільки саме на ньому закладаються споживчі властивості, які потім трансформуються в параметри товару, що забезпечують ство­рення конкурентоспроможності продукції, а в подальшому — її підвищення.

На цьому етапі вимоги до товару трансформуються в перелік конкретних показників (параметрів), за якими оцінюватиметься товар.

Управління конкурентоспроможністю здійснюється на етапах: розробки товару; ви­робництва; продажу; післяпродажного обслуговування.

.Шлях товару на ринку починається з розробки та впровадження нової ідеї. Ось чому інноваційна політика є основою товарної політики.

Розробка нових товарів дає змогу збільшити частку ринку, прибуток, зменшити залежність від процесу реалізації одного товару або асортиментної групи, підтримувати образ інноваційної фірми і складається з восьми етапів: пошук ідей, відбір ідей, розробка та перевірка концепції товару, розробка стратегії маркетингу, проведення економічного аналізу, розробка прототипу товару, випробування товару в ринкових умовах, виробництво та реалізація товару

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 239; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.039 сек.