Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЕТАП 8. Виробництво та реалізація продукції
Інноваційна політика — процес пошуку ідеї та створення нового товару з урахуван­ням потреб споживачів, виведення нового товару на ринок, спостерігання за тим, що відбувається з товаром на ринку.

Безпосередньо розробка нового товару складається з восьми етапів (рис. 4.12).

Розглянемо їх послідовно.

ЕТАП1 . Генерація ідей

Для генерації (пошуку) ідей нових товарів можуть бути використані різні джерела (рис. 4.13):

/ зовнішні (покупці, конкуренти, посередники);

/ внутрішні, тобто сама фірма —її керівництво, фахівці з маркетингу, інженери, торговий персонал.

ЕТАП 2.Відбір ідей

Мета цього етапу — профільтрувати ідеї для того, аби вже на початковому етапі розробки нового товару відсіяти невдалі ідеї товарів, які не відповідають цілям фірми, для реалізації яких у фірми немає потрібних ресурсів тощо.

ЕТАП 3. Розробка та перевірка концепції товару

Концепція товару — письмовий опис фізичних та інших характеристик товару, які сприймаються споживачем, і набору вигод, які він обіцяє певній групі споживачів.

Е Т А П 4. Розробка стратегії маркетингу

Результат попереднього етапу — вибір найпривабливішої концепції нового товару. Далі розробляється стратегія маркетингу, яка включає:

· визначення цільового ринку,

· позиціювання товару,

· / заплановані показники обсягу продажу, частки ринку, прибутку на перші 2—3 роки,

· ціни, канали розподілу, бюджет маркетингу на перший рік, а також опис маркетингових стратегій за кожним з елементів комплексу маркетингу.

ЕТАП5. Проведення економічного аналізу

Цей етап процесу розробки нового товару, інша назва якого — бізнес-аналіз, ґрунтується на обраній концепції і стратегії маркетингу і передбачає оцінку щодо:

v потенційного обсягу продажу товару (обороту, виручки);

v витрат;

v прибутку;

v ризику.

Е Т А П 6. Розробка прототипу товару

Створюється прототип товару — перші дослідні зразки, споживчі і переваги матеріалізуються в конкретному товарі, що потребує прийняття таких рішень:

/ рішення про параметри виробу — функціональні параметри, дизайн, масу, колір/ рішення про упаковку;

/ рішення про торгову марку.

 

ЕТАП 7. Випробування товару в ринкових умовах

Суть етапу тестування товару в ринкових умовах полягає у тому, перед виведенням на загальнонаціональний ринок товар попередньо продається і обмеженій кількості ринків.

Заключний етап створення товару потребує визначитися з таких питань: / Де випускати товар?

/ Кому (яким сегментам, ринкам) пропонувати цей товар на першому етапі? / Коли? / Як виводити товар на ринок?

 

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 446; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.