Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні конкурентні ситуації в галузі і на ринку


 

Інтенсивність і конкретні форми конкурентної боротьби залежать від характеру конкурентної ситуації. Проводячи аналіз ситуації на ринку, можливо спиратися на різні конкурентні структури. Розглянемо особливості цих структур.

1. Чиста конкуренція (вільна, повна) − характеризується присутністю на ринку великої кількості продавців, але вони не можуть впливати на ціни, тому що не контролюють ринок. Товари, які продаються, мають чітко визначені характеристики, є повністю взаємозамінювальними, ціни на них визначає конкуренція.

2. Олігополія − це ситуація, коли кількість конкурентів невелика або декілька фірм домінують на ринку, створюючи сильну взаємозалежність. На таких ринках кожна фірма добре знайома з діючими силами і маневри кожного з конкурентів відчувається іншими фірмами. Знижка ціни, яку здійснює одна фірма веде до збільшення її частки на рику. Але конкуренти теж йдуть на знижку ціни або на підвищення якості. За такою схемою відбувається зменшення питомої ціни однорідної продукції.

Ситуації олігополії найчастіше зустрічаються на ринках товарів у стадії зрілості, коли первинний попит неможливо розширити. При цьому можливі такі типи конкурентної поведінки підприємства: незалежна поведінка (дії підприємства здійснюються без урахування дій конкурентів); корпоративна (намагання підприємства дійти згоди з конкурентами, уникнути конфронтації); адаптивна (пристосування дій підприємства до поведінки конкурентів, уникнення конфронтації); випереджувальна (розуміння дій конкурентів, передбачення реакції конкурентів на дії підприємства); агресивна поведінка (врахування того, що конкуренти не будуть негативно реагувати на дії підприємства).

3. Монополістична (недосконала) конкуренція − існує відносно велика кількість самостійних фірм-виробників і таємна змова в їх діях неможлива. Конкурентів багато і їх сили урівноважені. Але їх товари диференційовані, тобто з точки зору покупців вони мають відрізняючи якості. Монополістичний характер конкуренції проявляється в тому, що виробництво диференційованих товарів дозволяє кожній фірмі контролювати ціни на свою продукцію. Диференціація товару потребує значних фінансових коштів, що створює бар’єри для вступу в галузь нових фірм. Монополістична конкуренція має, в основному, неціновий характер.

4. Монополія (чиста, абсолютна) або монопольна конкуренція − на ринку домінує один виробник, його продукт є унікальним, не має близьких замінників, не потребує великих витрат на рекламу, не має прямих конкурентів. Монополія повністю контролює ціну на свою продукцію.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність конкуренції, її види | Стратегії конкурентної боротьби

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2270; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.