Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Програма Л.Любарської, М. Резніченко та інших
У даній програмі шкільного курсу образотворчого мистецтва велика увага приділена розвитку особистості учнів засобами образотворчого мист-ва

з урахуванням вікових особливостей, формування знань, умінь і навичок на рівні державних стандартів у галузі художньої культури.

Структура програми, послідовність виконання завдань, зміст уроків визначені відповідно до вікових закономірностей у галузі образотворчої діяльності і поділені на три великі блоки, що дає змогу найповніше враховувати вікові особливості дітей: 1—4і, 5—7 і 8—11 класи.

Програму подано в табличній формі, що забезпечує комплексний підхід до планування уроків, враховуючи як тематику творчої роботи, так і навчальні завдання та техніку виконання.

Відповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з двох основних розділів:

Сприймання;

Практична (творча) художня діяльність.

Розділ «Сприймання» включає в себе два взаємопов'язаних види діяльності.

Естетичне сприймання дійсності. Передбачає її художнє освоєння: формування вміння бачити, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, естетичні якості різноманітних явищ і об'єктів довкілля — природи і тваринного світу, міст і сіл, будинків і квартир, зовнішнього вигляду людини (відбитих в одязі, прикрасах, зовнішніх рисах і пластиці тіла).

Сприймання мистецтва. Передбачає формування навичок сприймання й оцінки художнього образу в творах образотворчого мистецтва (по можливості — і в інших видах). Розділ «Сприймання» здійснюється на матеріалі шедеврів світового образотворчого мистецтва, творів сучасних авторів як українських, так і зарубіжних, і повинен вирішувати три основні завдання:

- формувати уявлення про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва, розуміння ролі виражальних засобів у створенні

художнього образу (певного стану, настрою, характеру тощо)твору мистецтва;

- розвивати вміння висловлювати своє ставлення та емоційнеереживання щодо твору, який аналізується:а) у формі словесного відгуку на рівні емоційно-естетичної оцінки, художнього аналізу(порівняння, зіставлення, виявлення загальних рис тощо), розгорнутої художньої оповіді, що передає естетичні погляди, смаки, ідеали учнів;

б) у формі «графічної мови», тобто передавання враження про твір за допомогою зображення (миттєво виконані начерки і замальовки з пам'яті); в) можливо — в інших формах художньої творчості (музика, театр, художня фотографія, анімація тощо);

- формувати знання та уявлення про мистецтво і художників, специфіку їхньої праці, спеціальні художні терміни.

 

Розділ «Практична (творча) художня діяльність» передбачає максимально широкий спектр художніх технік і матеріалів, включає роботу на площині і в об'ємі.

У кожному з розділів робота виконується за чотирма основними навчальними проблемами:

1) форма (силует, частина і ціле, пропорції, конструкція тощо);

2) простір і об'єм; 3) питання композиції і композиційна діяльність;

4) колір.

Освоєння навчальних проблем програма пропонує здійснювати у трьох аспектах художньо-творчого розвитку (реалістичному, декоративному, виражальному),, які передбачають посильне створення художнього образу на основі передачі різноманітних якостей і властивостей форми, кольору, простору та композиції відповідно.

У реалістичному художньому ключі. Методи і форми роботи: з натури, з пам'яті, за уявою; індивідуальна робота.

У декоративній манері. Методи і форми роботи: за уявою;індивідуальна, групова і колективна робота.

У різних стильових напрямках від абстрактних до асоціативно-виражальних. Методи і форми роботи: за уявою.

Реалізація трьох аспектів художньо-творчого розвитку учнів у практичній роботі на площині і в об'ємі передбачає створення основних продуктів художньої діяльності, наведених у таблиці 2.

Таким чином, зміст практичної діяльності орієнтовано на ознайомлення учнів з особливостями художньо-образної мови різних видів образотворчої діяльності, з різноманітними пластичними техніками і доступною технологією створення художнього образу у власних творчих роботах.

У програмі вказані лише навчальні завдання. Завдання, спрямовані на розвиток художньо-образного мислення й уяви не вказані, але повинні реалізуватися вчителем на кожному уроці.

Основне навчальне завдання уроку завжди вказане першим, супровідні завдання — у порядку значущості.

Подана в програмі орієнтовна тематика завдань розрахована на дитяче сприйняття і не може використовуватись учителем як календарний план. Якщо кількість завдань перевищує кількість навчальних годин, учителю надається можливість вибрати варіант завдання або замінити його за власним бажанням, але не з урахуванням навчальних проблем програми

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 328; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.