Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5


Система та шкала оцінювання знань студента

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 1 балів 0 бали за відвідування лекції, 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару)

 

Суспільство і особистість
Цілі навчання
Студент повинен знати Студент повинен вміти
Зміст поняття людини і особистості З`ясувати сутність та основні соціологічні концепції поняття людини та особистості, охарактеризувати та розрівняти головні теорії та концепції особистості
Соціологічну структуру особистості та її функції З`ясувати соціологічний підхід до аналізу структури особистості, пояснити механізм взаємодії людини і суспільства
Сутність процесу соціалізації, зміст основних її станів та сучасні моделі Пояснити суть, розкрити природу процесу соціалізації і його основні етапи, в т.ч. сутність основних сучасних моделей соціалізації
Рольові теорії особистості та основні форми девіантної поведінки Визначити реальні форми життєдіяльності людей та сукупність виконуючих ними соціальних ролей

Методичні поради по вивченню змістового модуля

Модуль розкриває специфіку соціологічного підходу до вивчення особистості, сутність понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Для засвоєння теми важливо з`ясувати структуру особистості, потреби та інтереси, регулятори соціальної поведінки, соціальний статус та соціальна роль. З`ясування цих та інших понять неможливе без з`ясування структури особистості. Актуальними, а відтак важливими для комплексного розуміння теми є проблеми пов`язані із соціалізацією особистості.

Відсутність семінару визначає значну роль самостійної роботи та засвоєння змістовного модуля.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція. Соціологічний аналіз суспільства | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.