Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 14


Система та шкала оцінювання знань студента

Рекомендована навчальна література.

Теми рефератів.

Лекція. Соціологія політики

Методичні поради по вивченню змістового модуля.

Запропонований модуль –соціологія політики – вивчає соціальні механізми влади та їх вплив у суспільстві, закономірності впливу соціальних спільнот, інститутів на політичний порядок, соціальні засади політичних та державних інститутів, стан, тенденції, напрями функціонування політичної свідомості, політичної поведінки в соціальному середовищі. Важливе значення для вивчення теми має з’ясування категорій політичної соціології, її функції у суспільстві.

Знайомство з змістом даного модуля сприятиме об’єктивному розумінню теперішніх тенденцій у розвитку політичної соціології, формування нових уявлень політичних відносин, що ґрунтуються на сучасних демократичних принципах.

1. Науковий статус, об’єкт і предмет соціальної політики.

2. Історія становлення та сучасності дослідницької перспективи соціології політики.

3. Електоральні дослідження в соціології політики.

 

Питання для самостійного опрацювання.

1. Опрацювати поняття «політика» за соціологічними критеріями.

2. З’ясувати сутність предмета соціології.

3. Проаналізувати зв'язок політики із соціальною структурою суспільства.

4. Охарактеризувати основні елементи політичної системи суспільства.

5. Назвіть специфіку політичної системи суспільства.

6. Визначте основні дослідницькі напрями соціології політики.

7. Охарактеризувати розвиток соціологічних досліджень виборчої активності громадян.

 

1. Специфіка поняття «політика» в соціальних науках.

2. Громадянське як об’єктив соціології політики.

 

1. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 279-291.

2. Якуба О.О. Соціологія: Навчальний посібник для студентів. Харків: Видавництво «Константа», 1996.3. Лукашевич Н.П., Гуленков М.В. Соціологія. Базовий курс: - Підручник. – К.: Каравела, 2006.

4. Соціологія: Навчальний посібник /За ред.. А.М. Чернія. – 2-е вид., доповнення. – К.: Міленіум, 2006.

5. Гавриленко І.М. Соціололія освіти: Навчальний посібник. – Запоріжжя: «ЭТТА ПРЕССА», 1998.

6. Соціологія. Наука об обществе, Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред.В.П.Андрющенка. - Харків.1996

Даний змістовий модуль може бути оцінений шкалою від 0 до 1 балів 0 бали за відвідування лекції, 1 бал за самостійну роботу (наявність конспекту підготовка до семінару)

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 13 | ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 15

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 395; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.