Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розмаїтість каналів збуту дозволяє фірмам створювати різноманітні комбінації, з яких вибирається оптимальний варіант

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Рис. 10.4. Збутові посередники за рубежем

Рис. 10.3. Сторонні канали збуту

Рис. 10.2. Власні канали збуту

 
 На вибір каналів товароруху впливають такі фактори:

· розмір фірми, обсяг її діяльності;

· склад управлінських кадрів фірми (підприємства);

· доход фірми від комерційної діяльності. Фірмі (підприємству) з обмеженим досвідом у зовнішньоекономічній діяльності доцільно використовувати закордонних посередників, що виконують наступні, функції:

· об'єднання товарів різних виробників в один набір, що відповідає попиту покупців локального ринку;

· розукрупнення партій товару в інтересах роздрібної торгівлі;

· пристосування товару до умов локального ринку;

· транспортування й складування товару;

· установлення ціни в результаті постійного контакту з ринком і різними виробниками;

· реклама товару;

· пошук покупця й продаж товару;

· надання кредиту покупцям.

Підприємство, що вибирає можливий канал товароруху, повинне вступити в договірні відносини з посередником, визначити максимальну й мінімальну ціну продажу, обумовити особливі пункти, що стосуються мінімуму продажів.

Вибір каналів товароруху доцільно здійснювати на основі наступних критеріїв:

· адаптація до особливостей кожного конкретного зовнішнього ринку;

· достатня тривалість існування цього каналу товароруху;

· мінімум витрат на освоєння каналів просування товарів;

· мінімум інвестицій на створення каналів товароруху;

· оволодіння прийнятною часткою ринку, що забезпечує досягнення задовільного обсягу продажів;

· досягнення необхідного ступеня контролю за каналами товароруху.

Для того самого товару на різних ринках це можуть бути різні варіанти, вони представлені на рис. 10.5.

Так товари народного споживання мають чотири найбільш типові конфігурації каналів розподілу:

· виробник – роздрібний торговець – споживач;

· виробник – оптовик – роздрібний торговець – споживач;· виробник – агент – роздрібний торговець – споживач;

· виробник – агент – оптовик – роздрібний торговець – споживач.

Для товарів виробничо-технічного призначення типовими є три варіанти:

· виробник – агент – промисловий користувач;

· виробник – дистриб'ютор – промисловий користувач;

· виробник – агент – дистриб'ютор – промисловий користувач.

       
 
 
   
Рис. 5. Типові конфигурациіїканалів росподілу

 


Рис. 10.1. Товари народного споживання

 
 

 

 


Рис 10.2. Товари виробничо-технічного призначення


 

 


Рис. 10.3. Послуги

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 192; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.