Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В процесі виробництва


Мета заняття: Визначення внутрігосподарського контролю.

Розглянуті питання:

1. Історія розвитку та реформування системи внутрігосподарського контролю в Україні;

2. Сутність та зміст внутрігосподарського контролю;

3. Мета та задачі внутрішньогосподарського контролю;

4. Внутрігосподарський контроль - як функція управління процесом виробництва;

5. Процес здійснення внутрігосподарського контролю.

 

В грудні 1917 р. розкривалася суть та надавалися роз'яснення, що: «Облік і контроль, якщо вони здійснюються Радами робочих, солдатських і селянських депутатів, як верховною державною владою, або по вказівках, по повноваженню цієї влади, - облік і контроль повсюдний, загальний, універсальний, - облік і контроль за кількістю праці і за розподілом продуктів - у цьому суть соціалістичного перетворення, політичне панування створене і забезпечено.

Облік і контроль можуть бути тільки масовими, достовірними, сумліннми і підпорядковуватися державній владі. В обліку і контролі за багатими, за шахраями, за туніядцями, за хуліганамиможе перемогти ці пережитки проклятого капіталістичного суспільства.

 

Класифікація господарського контролю

 

     
  Ознаки класифікації Складові господарського контролю
  I. По сферах управління діяльністю Загальний контроль Спеціалізований контроль
  2. По суб'єктах контролю, функціонування яких передбачено Конституцією України Державний контроль (у тому числі1 надвідомчий, відомчий і внутрішньогосподарський) Суспільний контроль Цивільний контроль Державно - суспільний контроль
  3. За часом здійснення контрольних функцій Попередній контроль Наступний контроль (у тому числі: оперативний наступний і періодичний наступний)
  4. По джерелах даних для контролю Документальний контроль Фактичний контроль
       

 

Порівняльна характеристика формального і реального контролю 

Критерії Формальний контроль Реальний контроль
Забезпечення заданого рівня функціонування Не забезпечує Забезпечує
Сприйняття об’єктом В більшості випадків як негативна діяльність Як конструктивна діяльність
Масштабність Орієнтований на часткові сторони діяльності і проводиться не регулярно Орієнтований на комплексний стан об’єкту в цілому здійснюється регулярно
Часовий аспект Звернений в минуле, оцінює завершену діяльність Орієнтований на майбутнє, сприяє виконанню завдань
Психологічний фактор Не враховує психологію та реакцію осіб, які перевіряються Враховує психологію осіб, які перевіряються
Система оцінок Використовує приблизні оцінки Ґрунтується на точних оцінках
Наявність зворотного зв’язку Не створює регулярних зворотних зв’язків з об’єктом управління Здійснення постійного зворотного зв’язку з об’єктом управління
Тривалість і оперативність Отримує інформацію з запізненням не завжди точну Отримує достовірну інформацію безпосередньо з об’єкта
Надійність Ненадійний Представляє надійну систему

 

Контроль як функція управління має тісний взаємозв’язок і іншими його функціями (рис. 1)

Рис. 1. Взаємозв’язок внутрігосподарського контролю з іншими функціями управління підприємством.

Організація і здійснення внутрігосподарського контролю - це певний циклічний процес, який ділиться на стадії.

 

 

 

Рис.2. Стадії внутрігосподарського контролю

 

Сутність процесу внутрігосподарського контролю відображає наступні характеристики: змістовну, організаційну, технологічну.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Херсон 2011 | Технологія господарського контролю

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. А. Диспетчеризація процесів реального часу.
 2. Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.
 3. Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва.
 4. Аналіз і прогнозування науково-технічного і організаційно-технологічного рівня виробництва.
 5. Арт-терапія в процесі соціалізації дітей з вадами розвитку.
 6. Варіантне проектування будівельного виробництва.
 7. Виховання учнів в процесі трудового навчання.
 8. Вікові етапи розвитку особистості школяра, їх характеристика та врахування в навчально-виховному процесі.
 9. Вольові якості особистості: витримка, рішучість, наполегливість, ініціативність, організованість та їх роль в лікувальному процесі.
 10. Вплив рН середовища на перебіг технологічних і ферментативних процесів
 11. Встановіть послідовність дій у процесі вирішення конфлікту

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.