Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

INTERNET-КРАМНИЦІ


Мультимедіа – це комп’ютерна технологія, що дозволяє гнучко управляти потоками різнорідної інформації, тобто інфор­мації|, представленою|уявляти| у вигляді текстів, графіків, відеозображе­ння|, картинок, музики і тому подібне

Електронна торгівля має певну |слідуючу|мережеву|мережну| інфра­структуру|.

Під інфраструктурою електронної| торгівлі розуміється комплекс операцій (процесів), що мають по відношенню до неї підлеглий і допоміжний характер|вдачу|, ко­трий| забезпечує умови для нормального функціонування електронної торгівлі. Електронна торгівля базується на декількох| рівнях мережевої|мережної| інфраструктури.

Цими рівнями є|з'являються|:

- виробнича інфраструктура;

- інфраструктура переміщення;

- інфраструктура збуту;

- інфраструктура обслуговування.

Виробнича інфраструктура електронної торгівлі спрямована| на виробничий процес і створення|створіння| продукції, а також умови, що його оточують. Вона включає товар і послуги|, базу даних, мультимедійний продукт, інформаційний про­дукт| і послуги.

Інфраструктура переміщення| включає Інтернет, кабель|не| телебачення, телефонну мережу|сіть| і захищену мережу|сіть| для електрон­ного| обміну діловими документами між комп’ютерними про­грамами| різних фірм|фірма-виготовлювачів| в стандартній формі – VAN| (Value| added| network|).

Інфраструктура збуту має на меті довести товар або послугу до покупця. У цю інфраструктуру входять електронна пошта, Web-сервер|, відкриті|відчиняти| бази даних, електронні каталоги і ін.

Інфраструктура обслуговування включає такі операції, як платіж (банківські карти, цифрові гроші і ін.), безпека|, електронна пошта, Web-сервер|, різні каталоги, післяпродажне| обслуговування і ін.

Віртуальний магазин володіє двома важливими|поважними| перевагами.

Він має значно меншу суму і рівень витрат обігу| в порівнянні з традиційним магазином.

Віртуальний магазин можна використовувати як ефективний спосіб маркетингового дослідження. Будь-який користувач мережі Інтернет може швидко заповнити анкету, пропоновану йому мага­зином| через комп’ютер. Це дозволяє без особливих витрат|затрат| вивчити потреби і смаки потенційних покупців і врахувати результати| маркетингового обстеження в своїй роботі.Віртуальні магазини можуть створюватися різними шляхами. С. В. Афоніна виділяє чотири варіанти створення|створіння| таких магазинів:

- оренда вже готового магазина;

- придбання|надбання| програмного забезпечення «коробочки»;

- самостійна розробка проекту;

- замовлена|рекомендована| розробка.

При першому варіанті платиться певна сума плати за підключення до системи торгівлі, що діє. Орендодавець несе витрати на адаптацію цієї системи до вимог замовника і підтримку| працездатності віртуального магазина.

Продукт “коробочки” програмного забезпечення – це про­грамна| система, готова до вживання|вжитку| в тому вигляді|виді|, в якому вона є. Іншими словами, це пакет вирішення для створення|створіння| віртуаль­ного| магазина.

Самостійна розробка проекту вимагає великих витрат, чим перші два варіанти, і ретельної розробки, що не допускає| помилок.

Замовлена|рекомендована| розробка дає можливість|спроможність| розробникові вимагати якісного виконання замовлення, виконання якого він доруча­є| досвідченим|дослідним| фахівцям|спеціалістам|.

 

Торгівля товарами і послугами в Internet відбувається на Web-сайтах електронних крамниць, молів тощо.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порівняльна характеристика традиційної і електронної торгівлі | Internet-крамниця – це своєрідна Web-вітрина, фор­ма роботи фірми в Internet, дієвої презентації власного бізнесу в глобальній мережі

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 329; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.