Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибіркова перевірка


Отже, основною метою застосування аналітичних процедур є виявлення наявності або відсутності незвичайних або невірно відображених фактів та результатів господарської діяльності, що визначають області потенційного ризику і потребують особливої уваги аудитора.

На завершальному етапі аудиту порівнянні з даними попередніх періодів нерідко піддаються узагальнюючі показники бухгалтерської звітності перевіряється економічного об'єкта-прибуток, обсяг реалізації, фонд заробітної плати і т.д.

При безпосередньому проведенні аудиту предметів звичайного застосування аналітичних процедур є, наприклад, деякі дрібні витрати з низькою ймовірністю спотворень-на канцелярське обладнання, телефонні розмови і т.д. Їх природно порівнювати з однойменними витратами попередніх років, особливо в тих випадках, коли колишні аудиторські перевірки проводилися тими самими аудиторами.

На етапі планування аудиту виконання аналітичних процедур сприяє розумінню діяльності перевіряється економічного суб'єкта, виявленню областей потенційних ризиків і більш точного визначення ступеня аудиторського ризику. Виявлення областей потенційних ризиків дозволяє збільшити при плануванні виділяються на них ресурси за рахунок деякого зменшення аудиторських ресурсів для областей з низькою часткою ризику. Їх застосування дозволяє підвищити якість аудиту та скоротити витрати часу на його проведення. При формуванні загального плану і програми аудиту застосування аналітичних процедур сприяє скороченню кількості та обсягу інших аудиторських процедур.

Для проведення аналітичних процедур вибирається один з трьох періодів аудиту. Деякі аналітичні процедури слід виконати на стадії планування, щоб допомогти аудитору у визначенні характеру, масштабів і термінів майбутньої роботи. Проведення аналітичних процедур при плануванні допомагає аудитору ідентифікувати важливі моменти, які пізніше, при аудиті, зажадають особливої уваги.

Аналітичні процедури можуть виконуватися протягом усього процесу аудиту: планування, безпосереднє проведення аудиторської перевірки, завершення аудиту. 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Е) забезпечення тестування з метою отримання відповідей на виниклі питання | План викладу і засвоєння матеріалу

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 313; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.