Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні методи прогнозування в стратегічному плануванні


Функції прогнозування в системі стратегічного планування

Прогнозування в системі стратегічного управління

  Функції прогнозування 1) визначення можливих цілей і напрямків розвитку об’єкта прогнозування;
2) оцінка соціальних, економічних, наукових, технічних та екологічних наслідків реалізації кожного з можливих варіантів розвитку об’єктів прогнозу;
3) визначення змісту заходів щодо забезпечення реалізації можливостей та послаблення загроз кожного з можливих варіантів розвитку прогнозованих подій;
4) оцінка необхідних витрат і ресурсів для впровадження розроблених заходів і наслідків щодо обмежень у системі «час — гроші».

Мета будь-якого прогнозу — виявити процеси та передбачити розвиток

подій у майбутньому

 

 

методи екстраполяції експертні методи методи моделювання

базуються на припущенні про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій розвитку базуються на знаннях та досвіді спеціалістів різної кваліфікації   являють собою досить широкий спектр економіко-математичних, економетричних та інших моделей, що мають спільну рису — спробу побудувати моделі об’єктів реальної дійсності, особливо (в межах можливості) їхньої динаміки, щоб на їх основі створити підвалини для відпрацювання оптимальних управлінських рішень
Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Орієнтовний перелік характеристик для SWOT-аналізу | Методи розробки сценаріїв

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. ERP-стандарты и соответствующие им методики управления и планирования
 2. II. Загальна методика формування підсумкової оцінки.
 3. Uml; Електрофізичні методи обробки харчових продуктів
 4. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
 5. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 6. Аналіз і прогнозування науково-технічного і організаційно-технологічного рівня виробництва.
 7. Аналіз різноманітних методик щодо вивчення тем шкільного курсу образотворчого мистецтва
 8. Архитектурные концепции и методики Microsoft
 9. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
 10. Більш спрощена методика врахування матеріальних втрат унаслідок травматизму і захворювань дається А. Н. Гржегоржевським.
 11. Валютний ризик та методи його мінімізації
 12. Взуттєві товари та їх групи. Методи виготовлення взуття.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.