Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Цілі формування місії

Складові формування місії

Носії інтересів, що впливають на місії організації

Власники організації, що створюють її задля використання результатів діяльності організації для вирішення своїх життєвих проблем
Співробітники організації, які своєю працею забезпечують її життєдіяльність, створюють і реалізують продукт і просувають та перероблюють ресурси, що отримують за свій труд компенсацію і вирішують за допомогою цієї компенсації свої життєві проблеми
Споживачі продукту, що віддають їй свої ресурси (частіше за все гроші) в обмін на продукт, і які задовольняють цим продуктом свої потреби (вирішують проблеми)
Ділові партнери організації (контрагенти)
Місцеве співтовариство, що формує соціальне і екологічне середовище життєдіяльності організації
Суспільство в цілому, що отримує від організації частину створеного нею багатства для забезпечення суспільного благополуччя і розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспільства користується і сама організація

 

Цільові орієнтири фірми, що визначають завдання діяльності і мету такої діяльності в довгостроковій перспективі
Сфера діяльності фірми (який продукт і на якому ринку фірма пропонує покупцям)
Філософія фірми (цінності і вірування, що існують в організації)
Можливості і способи функціонування фірми, що визначають, у чому її сила і можливості для виживання в перспективі, яким способом і за яких технологій, техніки і ноу-хау фірма виконує свою роботу

 

1. Місія дає суб'єктам зовнішнього середовища загальне уявлення про те, що являє собою фірма, до чого вона прагне, які засоби готова використовувати в своїй діяльності, яка її філософія. Сприяє формуванню і закріпленню іміджу фірми в свідомості суб'єктів оточення
2. Вона сприяє єднанню співробітників фірми і створенню духу тому що: 3.Вона створює можливість для вдосконалення управління тому що:
2.1. Висвітлює для співробітників єдину мету і призначення фірми 3.1. Є базою для встановлення цілей фірми, забезпечує їх несуперечливість, допомагає опрацюванню стратегії, визначає напрям і припустимі межі функціонування фірми
2.2. Сприяє співробітникам в ідентифікації себе з фірмою і виступає відправною точкою в їх діяльності 3.2. Дає загальний підхід до розподілу ресурсів фірми і створює базу для оцінки їх використання
2.3. Сприяє встановленню здорового психологічного клімату в колективі фірми 3.3. Розширює для працівника сенс і зміст його діяльності, що впливає на використання заходів мотивації
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 162; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.