Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський облік придбання паливно-мастильних матеріалів підзвітною особою

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відображення в бухгалтерському обліку придбання палива і паливно-мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Здійснено авансовий платіж за дизельне паливо 371 «Розрахунки за виданими авансами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
Відображено податковий кредит з ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит»
Оприбутковано дизельне паливо від постачальника 203 «Паливо» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Відображено розрахунки з ПДВ 644 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Проведено зарахування заборгованостей 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 371 «Розрахунки за виданими авансами»


Приклад
Водію видано з каси під звіт 1000 грн. Згідно з авансовим звітом підзвітною особою на АЗС було придбано паливно-мастильні матеріали на суму 750 грн., у т. ч. ПДВ – 125 грн. Придбані паливно-мастильні матеріали повністю спожито вантажним автомобілем, що використовується для забезпечення збуту продукції.


№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Видано підзвітній особі з каси підприємства кошти в національній валюті 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 301 «Каса в національній валюті»
На підставі авансового звіту оприбутковано паливно-мастильні матеріали за вартістю без ПДВ 203 «Паливо» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Визначено суму податкового кредиту з ПДВ за операцією 641 «Розрахунки за податками» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Списано вартість використаних паливно-мастильних матеріалів на підставі подорожніх листів 93 «Витрати на збут» 203 «Паливо»
Повернення невикористаної підзвітної суми до каси 301 «Каса в національній валюті» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Для здійснення контролю за витратами палива і паливно-мастильних матеріалів необхідно керуватися наказом Мінтрансу України «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.98 р. № 43 (зі змінами та доповненнями, за текстом – наказ № 43), яким затверджено Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті.

Нормування витрат палива – це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені щодо моделей (модифікацій) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дають змогу враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Тобто списання паливно-мастильних матеріалів у бухгалтерському обліку здійснюється згідно з фактичною вартістю витрачених паливно-мастильних матеріалів автомобіля з урахуванням норм витрат.

Підприємства, які використовують у господарській діяльності як вантажні, так і легкові автомобілі, мають вести окремий облік паливно-мастильних матеріалів. Основним документом, на підставі якого списують паливо і паливно-мастильні матеріали, є подорожній лист – документ установленого зразка для визначення та обліку роботи транспортного засобу (ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III (зі змінами та доповненнями)).

При цьому для обліку роботи службового легкового автомобіля затверджено типову форму № 3 «Подорожній лист службового легкового автомобіля» (наказ Держкомстату України «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування» від 17.02.98 р. № 74 (зареєстровано в Мін'юсті України 05.03.98 р. за № 149/2589)). Типові форми первинного обліку роботи вантажного автомобіля затверджено наказом № 488/346, а саме:

«Подорожній лист вантажного автомобіля», Типова форма № 2-ТН;

«Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні», Типова форма № 1 (міжнародна);

«Талон замовника», Типова форма № 1-ТЗ.

У бухгалтерському обліку списання палива і паливно-мастильних матеріалів відображається за дебетом рахунків 23, 91, 92, 93, 94 у кореспонденції з кредитом рахунку 203.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 665; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.